چرا زنان زودتر به فکر بازنشستگی‌ می‌افتند؟

زنان بسیار زودتر از مردان اقدام به پس اندازکردن پول برای دوران بازنشستگی می کنند ،اما این به معنای ناامیدی و عدم اطمینان زنان نسبت به دوران بازنشستگی نیست.

0

سرویس خبر به دخت/

بررسی‌ها نشان می‌دهد که 22درصد زنان بالای 23سال، پس‌انداز دوران بازنشستگی را آغاز کرده‌اند که این میزان برای مردان همسال تنها 13درصد است؛ همچنین 30درصد از زنان معتقدند که وضعیت اقتصادی آنها در دوران بازنشستگی افت پیدا می‌کند که این میزان در میان مردان 23درصد اعلام شده است.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که زنان، دارای اهداف بالا در زمینه پس‌انداز برای دوران بازنشستگی هستند.اهداف بالا می‌تواند به زندگی طولانی‌تر زنان مرتبط باشد. براساس گزارش مرکز ملی آمار آمریکا زنان به‌طور معمول5 سال بیشتر از مردان عمر می‌کنند. متوسط عمر زنان 80/5 و برای مردان 75/5 سال است.
کارشناسان معتقدند که آغاز پس‌انداز برای دوران بازنشستگی از سنین جوانی می‌تواند باعث غلبه بر استرس ناشی از رسیدن به بازنشستگی شود؛ بر این اساس، زمانی که افراد پیش از ورود به 30سالگی پس‌انداز راآغاز کنند، از اضطراب و ناامیدی کمتری به نسبت سایر زنان برخوردار بوده و رضایتمندی بیشتری در زندگی خواهند داشت. این مطالعه با حضور 2 هزار نمونه مرد و زن شاغل در ایالت‌های مختلف آمریکا توسط محققان صورت گرفته است.

 /انتهای متن/