عرضه بسته های بهداشتی به زنان حاشیه نشین

معاون خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از طرحی خبر داد که به موجب آن بسته‌های بهداشتی به زنان ساکن در مناطق حاشیه نشین و سکونت گاه‌های غیررسمی ارائه می‌شود.

0

سرویس خبر به دخت/

زهرا سجادی  این طرح را حاصل پیشنهاد وزارت کشور برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: در این زمینه موافقت‌نامه‌ای  با وزارت بهداشت منعقد شده است که به موجب آن مراکزی برای ارائه بسته‌های بهداشتی به زنان با هزینه‌های ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومانی در مناطق حاشیه‌ای و سکونت گاه‌های غیررسمی ایجاد می‌شوند . هزینه این امر و نظارت آن بر عهده مرکز امور زنان و خانواده و اجرای آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وی افزود: در این مراکز خدمات مختلفی در زمینه بهداشت و سلامت به زنان در معرض آسیب و خانواده‌های ساکن در مناطق حاشیه‌ای و سکونت گاه‌های غیررسمی ارائه می‌شود./انتهای متن/

درج نظر