خطر کوتاهي مو براي دختران جوان!

یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد بلند شدن موها باعث دفع سموم از بدن می شوند و میزان پتاسیم روی و منیزیم بدن را افزایش می یابد.

0

سرویس خبر به دخت/

با بیرون آمدن موها از منافذ پوست بیماری ها نیز از بدن خارج می شوند و هنگامی که موها از کف سر بیرون می زنند تمام سموم موجود در خون ها و مغز از سر خارج شود.

گفتنی است اگر موهایتان بیش از حد بزرگ شود بایستی آن ها را چند سانتی متر کوتاه کرد، اما نتایج نشان می دهند حتما بگذارید موهایتان به حد معینی برسد بعد آن را کوتاه کنید.

مطالعات دانشمندان همچنین نشان می دهد افرادی که موهای بلندی دارند و به نظافت موهای خود رسیدگی می کنند از میزان سلامتی بیشتری برخوردار هستند.

همچنین رسیدگی بیش از حد به موها و وسواس شدن روی آن ها باعث ریزش می شود و ممکن است افراد با بیماری های مرتبط با پوست و مو روبرو شوند.

منبع :باشگاه خبرنگاران جوان/انتهای متن/