پاسخ به سوالات شرعی

پاسخ سوالات شرعی خود را در اینجا می توانید بگیرید!

51

 سرویس فرهنگی به دخت/

بسمه تعالی

به دختی های عزیز

مدتها بود که مخاطبان و کاربران به دخت از ما می خواستند که برای سوالات شرعی هم بخشی را اختصاص دهیم.

در ماه مبارک رمضان این بخش را شروع می کنیم با این تاکید که شما کاربران عزیز باید سوال کنید.

پس سوال شرعی از شما و پاسخ از کارشناس پاسخگوی سوالات شرعی و شبهات و مشاور مذهبی، خانم حمیده حائری شیرازی.

/انتهای متن/