حرم حضرت زینب (س) مورد اصابت دو راکت قرار گرفت

عصر جمعه حرم حضرت زینب (س) مورد اصابت دو راکت قرار گرفته و در نتیجه مدیر اداری حرم کشته و تعدادی مجروح شدند.

0

سرویس خبر به دخت/

عصر روز جمعه حرم حضرت زینب (س) مورد اصابت دو راکت واقع شده است. در اثر این حمله مدیر اداری حرم آقای انس الرومانی کشته و تعدادی از مجاوران و زائران حرم زخمی شده اند.

العالم نیز همین گزارش را ارائه و افزوده است: گلوله های انفجاری خمپاره بوده و اصابت خمپاره ها خساراتی هم به صحن خارجی حرم وارد کرده است.

منبع : شفقنا/ انتهای متن/