جهیزیه رایگان شهرداری به دختران تهرانی

مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران از ارائه تسهیلات رایگان به فرزندان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران خبر داد گفت: تخصیص جهیزیه و کارت‌های ورزشی ماهانه رایگان از جمله این تسهیلات است.

0

سرویس خبر به دخت/

فهیمه فیروزفر به ارائه کارت رایگان ورزش به صورت ماهانه به فرزندان زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و افزود: به صورت ماهانه بیش از20 هزار کارت ورزش در مناطق 22 گانه شهرداری تهران به فرزندان زنان سرپرست خانوار ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: این کارت‌های ورزش رایگان با توجه به رنج سنی فرزندان مجرد پسر و دختر زنان سرپرست خانوار و یا خود زنان سرپرست خانوار به صورت متنوع ارائه می‌شود.

مدیرستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران با اشاره به اینکه در طول تابستان این کارت‌های ورزشی بیشتر ارائه می‌شود، اظهار کرد: فرزندان زنان سرپرست خانوار می‌توانند با داشتن این کارت‌های ورزش از مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران به صورت رایگان استفاده کنند.

ارائه جهیزیه کامل رایگان به فرزندان دختر زنان سرپرست خانوارو شهروندان عادی نیازمند

فیروزفر در ادامه از دیگر تسهیلات ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به ارائه جهیزیه کامل رایگان به فرزندان دختر زنان سرپرست خانوار در مناطق 22 گانه شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: فرزندان دختر این افراد می‌توانند پس ازعقد، درخواست جهیزیه خود را از طریق مناطق برای ستاد ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه این جهیزیه‌ها از سوی ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران تهیه شده است، خاطرنشان کرد: بودجه این جهیزیه‌های رایگان از سوی شهرداری تهران تامین شده و تنها فرزندان دختر در شرف ازدواج زنان سرپرست خانوار تحت پوشش را شامل نمی‌شود.

مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران ادامه داد: شهروندان عادی نیازمند که نیازمندی آنان از طریق کارشناسان شهرداری مناطق مربوطه تایید شوند نیز می‌توانند از این جهیزیه‌های رایگان استفاده کنند.

به گفته فیروزفر از ابتدای سال تاکنون به 35 دختر واجد شرایط، جهیزیه کامل اهدا شده است، ضمن اینکه این آمار جدای از افرادی است که جهیزیه‌شان کامل نبوده و به آنان برای کامل شدن جهیزیه‌شان اقلام مورد نیازآنان ارائه شده است.

وی، اقلام این جهیزیه رایگان را 25 قلم نیاز اصلی زندگی عنوان کرد و گفت: یخچال، اجاق‌ گاز، فرش، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و دیگر اقلام ضروری و اولیه زندگی از جمله این اقلام است.

منبع : ايسنا/ انتهای متن/