کم حقوق ترین کارگران دنیا دو زن هندی هستند

کم حقوق ترین کارگران دنیا چه کسانی هستند و چقدر حقوق می گیرند؟ دو زن هندی این لقب را بدوش میکشند. بعد از 40 سال کار کردن، مجموع کل حقوق این دو زن هرکدام در کل فقط به 103 دلار میرسد.

0

سرویس خبر به دخت/

آکو و لیلا شریگار 40 سال از زندگیشان را صرف شست و شویی سرویس های بهداشتی برای سازمان تربیت معلم زنان در هند کرده اند. در تمام این مدت هیچ روز تعطیلی نداشته اند و برنامه ی کاریشان هم شست وشو به صورت 3 بار در روز و در طول 7 روز هفته بوده است.
آنها در سال 1971 کار خود را در این سازمان آغاز کرده و حقوقشان برابر با 15 روپیه (18 پنی) در ماه بوده است. در قراردادشان نوشته شده بود که هرساله حقوقشان افزایش می یابد، اما این اتفاق هیچ وقت رخ نداده است. علی رغم حقوق کم، این زنها هیچ کدام از کارشان دست نکشیدند، به امید اینکه کارفرماهایشان در نهایت افزایش حقوقشان را خواهند داد.
این دو زن تا سال 2001 هیچ شکایتی از وضع موجود نکردند. در آن سال یک شکایت نامه نوشتند و کارفرماهایشان هم در پاسخ به این عمل حقوقشان را قطع کردند. ولی در این شرایط هم آنها از شست و شوی سرویس های بهداشتی دست نکشیدند و 7 روز درهفته را کار کردند. در سال 2003 دادگاه دستور داد که حق این دو زن را به آنها بدهند. اما باز هم اتفاقی نیفتاد. در نهایت هم با حمایت رسانه هاو مردم، قرار شد که نام این دو زنت در کتاب رکوردها گینس ثبت شود.
کم حقوق ترین کارگران دنیا دو زن هندی هستند +عکس/انتهای متن/