مرکز جامع توانمند‌سازی و کارآفرینی زنان تشکیل می شود

معاون مرکز امور زنان و خانواده از تشکیل مرکز جامع توانمند‌سازی و کارآفرینی زنان خبر داد و لایحه بیمه زنان خانه‌دار را در مراحل نهایی برای ارائه به دولت توصیف کرد.

0

سرویس خبر به دخت/

 پروین هدایتی معاون مرکز امور زنان و خانواده درگفت‌و‌گو با فارس اظهارداشت: برای حل مشکلات اشتغال زنان ودختران فارغ التحصیل، مرکزجامع توانمند‌سازی وکار‌آفرینی زنان را به عنوان یک شورای اشتغال کوچک ایجاد کردیم .

وی افزود: در این مرکز وزارت کار، تعاون، علوم، جهاد کشاورزی و شرکت‌های دانش  نمایندگانی دارند و در تلاش هستیم تا شعبات آن را در تمام شهرستان‌ها ایجاد کنیم تا برای حل مشکل دختران فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها چاره‌اندیشی شود.

وی در‌خصوص تخصیص بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی به رفاه اجتماعی عنوان کرد: دراین خصوص برنامه ریزی‌های لازم را انجام داده‌ایم تا بخشی ازاین اعتبار را به رفاه اجتماعی زنان اختصاص دهیم.

وی در‌مورد لایحه بیمه زنان خانه‌دار گفت:‌  این لایحه‌  با مشارکت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ومعاونت وزارت کار و رفاه اجتماعی تهیه شده است که آن رابه هیئت دولت تقدیم خواهیم کرد. دراین لایحه ضمانت‌های اجرایی برای تأمین منابع مالی را درنظرگرفته‌ شده است. /انتهای متن/

درج نظر