بدمینتون بازی دختران در مسجد

در شهر میلاس ترکیه در مساجد کلاس های آموزش “بدمینتون” برای دختران برپا می شود. این کار با تصمیم وزارت دیانت ترکیه صورت گرفته است.

0
سرویس خبر به دخت/
مجله خبری دابی
مجله خبری دابی
/انتهای متن/