دختران در دانشگاه از پسران پیشی می گیرند، اما فقط در دوره کارشناسی

زنان در حال پیشروی به سمت کسب کرسی های دانشگاهی کارشناسی ارشد و دکترا هستند، با این حال در مقایسه با مردان سهم کمتری در تدریس دارند.

0

سرویس خبر به دخت/

ماراتن کنکور در سال 92 با برگزاری کامل آن به نیمه های راه رسید تا داوطلبان در شهریور ماه امسال سودای نشستن بر کرسی های دانشگاهی را محقق کنند. با این حال نگاهی اجمالی به وضعیت دختران و زنان در سیستم آموزش عالی نشان می دهد زنان در حال پیشروی به سمت کسب مدارج علمی بالاتر هستند.
در دهه80، ایران شاهد افزایش میزان حضور زنان در دوره های کارشناسی بود. اما به نظر می رسد زنان در دهه کنونی سعی در افزایش سهم خود در دوره کارشناسی ارشد و دکترا را دارند.
هم اکنون به گفته رییس سازمان سنجش و آموزش کشور، سهم زنان در کنکور دکترا 40درصد و مردان 60درصد است. به گفته مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور تا پیش از این سهم زنان در پذیرش کنکور دکترا 15درصد و مردان 75درصد بود که نشان از افزایش میزان حضور آنان در دوره دکترا و کارشناسی ارشد است.
زنان در بستر فرهنگی کشور به رغم محدودیت ها در ابتدا، در دوره کارشناسی، اواخر دهه 80 در دوره کارشناسی ارشد و در مقطع کنونی در دوره دکترا سعی در افزایش سهم خود دارند. موجی که از دوره کارشناسی در دانشگاه ها، آغاز شد و امروز با افزایش 25درصدی سهم خود در کنکور دکترا نسبت به سال 88، هنوز ادامه دارد.

هم اکنون نسبت دختر و پسر در کلیت نظام آموزشی کشور، نسبت خاصی است. نسبت دختران و پسران در مدارس کشور، 51درصد پسران و 49درصد دختران است، در دوره کارشناسی این میزان با سهم 60درصدی دختران به نفع دختران است و در دوره کارشناسی ارشد، نسبت دختران و پسران مساوی است.

اما اختلاف در میزان سهم زنان و مردان در نظام آموزشی کشور از دوره دکترا و سهم آنان در هیات علمی دانشگاه ها، آغاز می شود. هم اکنون از میان کل اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور تنها 20درصد سهم زنان است که به نظر می رسد موج افزایش سهم زنان در دوره های کارشناسی به کارشناسی ارشد و به دوره دکترا هم رسیده است و در آینده افزایش بیشتری داشته باشد.

در نمودارهای زیر نسبت دختران به پسران از کنکور سراسری تا هیات علمی دانشگاه ها را به تفکیک بخوانید:

منبع:خبرآنلاین/ انتهای متن/