زندانیان مهریه بالا با پرداخت ۱۱۰ سکه طلا آزاد می شوند

نیره اخوان بی طرف ،عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت : درصورت تصویب شورای نگهبان ،زندانیان با پرداخت ۱۱۰ سکه از مهریه، آزاد می‌شوند.

3

سرویس خبر به دخت/

وی افزود:  لایحه حمایت از خانواده برای مجری قانون تکلیف تعیین شده است .  در صورتی که مردان تصور کردند در صورت تعیین مهریه بالای ۱۱۰ سکه طلا، دیگربرای عدم پرداخت آن زندانی نمی شوند. حال آنکه ما برای تعیین کنندگان مهریه هیچ محدودیت و تکلیفی را تعیین نکرده ایم و آنها می توانند هر میزان که به توافق رسیدند مهریه تعیین کنند.

بر اساس ،لایحه مذکورتا ۱۱۰ سکه طلا از مهریه تعیین شده ضمانت اجرائی برای اعمال ماده دو نحوه اجرای محکومیتهای مالی را دارد. یعنی زوجه می تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده دو، مرد را به زندان بیاندازد. اما اگر مرد ۱۱۰ سکه از مهریه را پرداخت کرد ، دیگر زن نمی تواند او را به زندان بیاندازد. در این زمان اگر زوج دارایی داشته باشد از او گرفته می شود./انتهای متن/

نمایش نظرات (3)