ازدواج ۲دختر مسلمان !

دو دانشجوي دختر پاكستاني نخستين ازدواج همجنسگرايانه را ميان مسلمانان در انگليس صورت دادند.

0

سرویس خبر به دخت/

 اين دو دختر به نام‌هاي ريحانا كاوسار و صبيحه كمار بلافاصله پس از ثبت قانوني اين ازدواج، از انگليس درخواست پناهندگي كردند.

به گفته بستگان اين دو دختر، اين دو پس از اعلام علني ازدواج خود موارد متعدد تهديد به قتل دريافت كردند.

به گزارش روزنامه روزنامه اينديپندنت اخيراً قانوني شدن ازدواج همجنسگرايان در كشورهاي اروپايي مورد اعتراض شديد مردم واقع شده و برخي از مهاجران خارجي براي بدست آوردن تابعيت كشورهاي اروپايي و يا پناهندگي به آن كشورها، مسائل شرعي و آموزه‌هاي ديني خود را زير پا مي‌گذارند.

منبع: افکار نیوز/ انتهای متن/