ملک زاده یک زن را معاون میراث فرهنگی کشور کرد

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری معاون جدید میراث فرهنگی کشور را منصوب کرد.

0

سرویس خبر به دخت/

محمد شریف ملک زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی حکمی «آتوسا مومنی» را به عنوان معاون میراث فرهنگی کشور منصوب کرد.

مسعود علویان صدر، معاون پیشین میراث فرهنگی کشور که از شهریور 1388 در این پست بوده است نیز به عنوان مشاور میراث فرهنگی معرفی شد.

مومنی، پیش از این مدیرکل ثبت آثار تاریخی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده است.

منبع:فارس