چادرها درازتر و مینی ژوپ ها کوتاه تر می شود

داستان «کشف حجاب» همان واقعه تاریخی است که در سال 1314ش. اتفاق افتاد. در آن سال به دستور رضاشاه پهلوی فرمان مبارزه با حجاب صادر شد و تا پایان حکومت او یعنی 1320ش. با شدت تمام اجرا شد؛ فرمانی که براساس آن، پاسبانها از سر زنها چادر می کشیدند…
بعدها در زمان محمدرضای پهلوی، هر سال در سالروز صدور فرمان کشف حجاب، به عنوان “روز آزادی زن” جشن گرفته می شد. اما ظاهر قضیه بود و همه داستان این نبود. سرمقاله مجله «زن روز»؛ شماره 250مورخ 13 دی 1348ش. را بخوانید .

2

سرويس فرهنگي به دخت/

«چادرها درازتر و مینی ژوپ ها کوتاهتر میشود

زن روز به مناسبت جشن نهضت 17 دی ماه –جشن کشف حجاب و آغاز نهضت آزادی زن- در میان همه شهرهای ایران، «اصفهان» را به عنوان نمونه انتخاب کرد تا دریابد که پس از سی و پنج سال که از آغاز نهضت آزادی زن میگذرد، موقعیت اجتماعی و رشد فکری زن در شهرستانهای ایران به چه پایه ای رسیده است؟

باید اعتراف کنیم که نتیجه این تحقیقات چندان دلچسب نبود. زیرا در عصر و زمانه ای که وزیر فرهنگ ایران یک زن[1] است و دختران سپاهی دانش در دهات ایران گرم خدمت به مردم و حل مشکلات آنها هستند؛ در شهر 460 هزار نفری اصفهان، هنوز عده زیادی از دختران دبیرستانی با چادر به مدرسه میروند و حتی در کلاس از دبیران مرد خود رو میگیرند. به تهران نباید دلخوش بود؛ زیرا وضع اجتماعی زن نسبت به 30 سال پیش در بسیاری از شهرستانهای ایران عقب تر رفته است. و هیچ خانم مدیری در شهرستانها جرات ندارد به دختران بگوید مدرسه آمدنت چیست و رو گرفتنت چیست؟ حتی خانم ملوک ربانی مدیر یکی از دبیرستانهای این شهر به خبرنگار ما اظهار داشته که از بین 450 نفر شاگردان دبیرستان من، فقط سه نفر چادر بر سر ندارند…»

جالب است بدانید که سلسله  مقالات «نظام حقوقی زن در اسلام» به قلم شهید مطهری از شماره 83 همین مجله زن روز، یعنی از بهمن 1345ش. تا شماره 114 آن چاپ می شده است.


[1] – منظور خانم «اسفند فرخ رو پارسا» است که در دولت هویدا وزیر آموزش و پرورش بود. این خانم مسلمان نبود و پیرو فرقه انحرافی بابی با گرایش ازلی گری بود. وی بعد از انقلاب به جرم اسلام ستیزی و گسترش تفکر انحرافی در مدارس ایران محاکمه و اعدام شد.

انوشه میرمرعشی، پژوهشگر تاريخ /انتهاي متن/

نمایش نظرات (2)