آیا زنان شجاع‌تراند یا مردان؟

پزشکان به تازگی دریافته اند که مردان بویژه در زمان رخ دادن جراحت و یا زخم به نسبت به زنان بیشتر به دکتر مراجعه می کنند.

0

سرویس خبر به دخت/

مردان در اثر سوانحی مانند تصادف و یا سقوط و یا ایجاد زخم حتی اگر خیلی جدی هم نباشد، سریعا به پزشک و مراکز درمانی مرجعه می کنند.

گفتنی است زنان در این زمینه مانند مردان عمل نمی کنند و بیشتر سعی می کنند تا این نوع مشکلات را نادیده بگیرند و یا با استفاده از درمان های خانگی آن برطرف نمایند.

بررسی ها نشان می دهند که با مقایسه بر روی ۹۹۰۰۰ فرد بزرگسال و بررسی نوع رفتار آنها در مقابله با سوانح پزشکان به این نتایج رسیده اند.

در سوانح در حدود ۶۳ درصد از مردان سریعا به پزشک مراجعه می کردند، اما این آمار در بین زنان بسیار کمتر بود مگر در سوانحی که هم زن و هم مرد به طور مشترک دچار آسیب دیدگی شده بودند.

این آمار در سالمندان نیز به همین گونه دیده می شود و در افراد بالای ۶۵ سال ، حدود ۵۰ درصد از مردان به پزشک مراجعه کرده اند در حالی که زنان حدود ۳۸ درصد بوده است.پزشکان علت این اتفاق را تفاوت در برخورد با مسائل نزد زنان و مردان می دانند.

زنان به علت اینکه صبورتر هستند آسیب دیدگی را نسبت به مردان بهتر تحمل می نمایند.

پزشکان به زنان هشدار می دهند تا چنانچه دچار سانحه ای شدند سریعا به پزشک مراجعه نمایند زیرا ممکن است دچار عوارض ناگهانی ناشی از آسیب مانند هماتوم و یا خونریزی مغزی گردند.

منبع:جهان نيوز/ انتهای متن/