شکايت دختر “نلسون ماندلا” از پدرش! ‌

دختران “نلسون ماندلا” رهبر جنبش ضد آپارتايد آفريقاي جنوبي قصد دارند تا به منظور در اختيار گرفتن حق و حقوق فروش آثار رهبر پيشين آفريقاي جنوبي و درآمد هاي حاصل از آن از وي در دادگاه طرح دعوي کنند.

0

سرویس خبر به دخت/

راشا تودي نوشت: “زکاني” و “ماکازيو” دختران ماندلا قصد دارند تا حکم ماه آوريل سال ۲۰۰۴ ميلادي دادگاه عالي ژوهانسبورگ مبني بر اعطاي مجوز حق فروش آثار ماندلا به وکيل وي “اسماعيل ايوب” را لغو نمايند.

روزنامه “استار” روز گذشته با اعلام اين خبر افزوده است که هم اکنون دادگاه آفريقاي ژوهانسبورگ اسماعيل ايوب را از فروش آثار ماندلا منع کرده است.

وکيل کنوني “ماندلا” نيز در واکنش به طرح شکايت دختران ماندلا استشهادي را عليه آنان تهيه کرده است.

منبع:مشرق/ انتهای متن/