ثبت اطلاعات 100 زن سرپرست خانوار سیستان و بلوچستان

مدیرکمیته امداد سیب و سوران گفت: در فاز سوم طرح نظام جامع آموزش خانواده در استان سیستان و بلوچستان، اطلاعات 100 نفر از زنان سرپرست خانوار در سامانه ثبت شد.

0

سرویس خبر به دخت/

لعل بخش دهواری اظهارکرد: با توجه به موفقیت آمیز بودن طرح نظام جامع آموزش خانواده در مراحل فاز اول و دوم و اجرا کردن آنها که با حضور به موقع سرمربی و مشاور خانواده بصورت چهره به چهره صورت گرفت و قرار است تا در فاز سوم به بررسی مشکلات پرداخت و تعداد 100 خانوار از مددجویان زنان سرپرست خانوار شناسائی و فرم‌های مربوطه تکمیل و اطلاعات فردی آنها در سامانه نظام جامع آموزش خانواده ثبت شده است.

وی گفت: در حال حاضر مرحله بازدید از منازل مددجویان جهت شناسائی مشکلات و راهنمایی شروع شده و امیدواریم این طرح نیز همچون فازهای گذشته با موفقیت کامل اجرایی شود.

دهواری افزود: تحکیم بنیان خانواده، لزوم خانواده محوری در انجام فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و مهندسی محیط و روابط خانودگی جهت ایجاد فضای تربیتی، انگیزه بخشی به منظور سواد آموزی جهت افراد فاقد سواد خواندن و نوشتن، انجام مشاوره و هدایت تحصیلی برای محصلین، شناسایی استعدادهای درخشان و معرفی به اداره فرهنگی و آموزش استان به منظور ارائه حمایت‌های خاص و شناسایی عوامل اصلی بازماندگی از تحصیل و تلاش در جهت رفع آنها از جمله اهداف طرح نظام جامع آموزش خانواده است.

منبع:ايسنا/ انتهای متن/