رفتار راحت یعنی ارتباط بی مدیریت

گفتیم که در ویترین رفتاری دختران چند رفتارنباید باشد. یکی از آنها بی ثباتی بود که در مورد آن گفتیم. و این بار در مورد رفتار مغشوش و رفتار راحت صحبت می کنیم.

0

سرویس ما و زندگی به دخت/

یک رفتاری که دختر خانمها نباید داشته باشند،  رفتار مغشوش است. يعني چه؟ يعني رفتاری که خالص نيست. شمای دختر خانم ي رفتاري را انجام مي‌دهي، مثلا  ارتباطي را با جنس مخالف مي‌گيری، دليلش آن چيزي نيست كه دختر خانم به آقا پسر مي‌گويد.آقا پسر مي‌آيد پيشنهاد مي‌دهد با هم دوست ‌شوند. دليلش را كه عنوان مي كند این است كه من مي خواهم با تو ازدواج كنم. دخترخانم يك مدت كه مي‌گذرد مي‌فهمد كه موضوع ازدواج نيست، اما به اين ارتباط ادامه مي‌دهد. آقا پسر هم متوجه مي‌شود كه دختر خانم كاملا فهميده موضوع چيست. به اين رفتار مي‌گويند رفتار مغشوش.

وقتی يك رفتار اصيل نيست، يعني برخوردهايي كه با شما صورت مي گيرد، اصلا در شأن شما نيست ما به اين رفتار مي‌گويم رفتار مغشوش. نبايد دخترخانم اين رفتار را ادامه بدهد.

اینجا يك ارتباطي شکل مي گيرد، بین اين ارتباط و كارهايي كه صورت مي‌گيرد، هيچ تناسبي وجود ندارد. يعني دختر خانم خودش را در معرض ارتباطی قرار مي‌دهد و بعد از گذشت يك مدت مي‌بينيد تمام رفتارهايي كه صورت می گیرد،  هيچ ارتباطي به آن چه فكر مي‌كرده، ندارد. این ارتباط، ارتباط مغشوش است

در ادبيات قرآن و دين طوری با زن صحبت شده كه اگر مرد خواست هرگونه بهره‌اي از زن ببرد، حتما بايد هزينه‌اش را  از قبل با ازدواج پرداخته باشد،ا ازدواج موقت يا ازدواج دائم.

در اين دو رفتاري كه من خدمت تان گفتم(رفتار بی ثبات و رفتار مغشوش) پسرها خيلي موقع‌ها بهره لازم را از جنس مخالف شان مي‌برند، بدون اينكه ازدواجي صورت گرفته باشد.

سؤال: چرا اين پسر بايد ازدواج كند؟ وقتي او به این راحتی به يك بهره ای می رسد، ازدواج برای رسیده به این بهره حماقت نیست ؟

اما سومین رفتار نامطلوب در ویترین رفتاری دختران چیست؟ راحت گرفتن  .

ممكن است دختری در دانشگاه یا در محيط كار ارتباطي با جنس مخالف ايجاد ‌كند که ارتباط سالمي باشد. اما این ارتباط، اولش سالم است. دختر خانم اين ارتباط سالم را نمي‌تواند مديريت كند، راحت مي‌گيرد. مثل بچه‌اي كه اگر حواسمان باشد و رهایش كنيم،مشکلی پیدا نمی کند. اما اگر غافل شویم، به خیابان می رود و برایش خطر پیدا می شود.

 ارتباطي ايجاد مي‌شود و دختر خانم فوق‌العاده ارتباط را راحت می گیرد. يعني چه؟ يعني حد و حدود و هزار چيز ديگر را رعايت نمي‌كند.

اگر بخواهيم يك ارتباطي سهل‌گيرانه از طرف دختر نباشد، چند موضوع در ذهن تان باشد:

  1. زمان را بايد رعايت كنيد. ما در هر ارتباطي يك زمان معینی  داريم. دليلي ندارد براي يك ارتباط معمولي شما دو سه ساعت زمان بگذاريد. چرا رعایت زمان مهم است؟ چون وقتي شما براي يك ارتباطي زمان مي‌گذاريد، اولش وابستگي به وجود مي‌آيد، بعدش دلبستگي. نبايد زمان را باز بگذاریم. پس دخترخانم در این ارتباط باید  زمان را مديريت كند .
  2. بحث دوم اين ارتباطي كه شما تعريف كرديد، داراي يك مكاني است. مثلا در محيط دانشگاه یا  در محيط كار است. دليلي ندارد به اين منظور به مكانهای دیگر هم سرايت كند. اين را اصلا دخترخانمها نمي دانند. مديريتشان در اين زمينه خيلي ضعیف است .

ادامه دارد…

دکتر شاه محمدپور/ انتهای متن/