اسم عجیب 15 فرزند یک خانواده !

داستان از این قرار است که مادر خانواده پس از اطلاع از اولین بارداری خود، تصمیم می گیرد اسم تمام فرزندان خود را براساس اسم پدرشان ‘والتر’ انتخاب نماید.

0

سرویس خبر به دخت/

15 فرزند و 33 نوه یک خانواده برزیلی، براساس یک سنت و در واقع تصمیم عجیب مادر خانواده، نام پدر خود را در اسم کوچک خود به یدک می کشند.

داستان از این قرار است که مادر خانواده پس از اطلاع از اولین بارداری خود، تصمیم می گیرد اسم تمام فرزندان خود را براساس اسم پدرشان “والتر” انتخاب نماید.

پس از چندی، پدر خانواده که از این تصمیم خوشش آمده بود، تصمیم می گیرد که نام تمام فرزندان خود را اعم از دختر و پسر، با نام والتر انتخاب نماید.

در این خانواده که اسامی ای چون والتر لوسیا، والتر لیویا، والتر لاسیا و … به چشم می خورد، هیچ غیر “والتری” وجود ندارد. به طوری که 33 نوه این خانواده نیز والتر هستند!

منبع: قدس آنلاین/ انتهای متن/