نقش قاضی زن به عنوان مشاور در دادگاه‌های خانواده

یک مدرس دانشگاه، حضور قاضی زن را به‌عنوان مشاور در دعاوی خانوادگی موثر دانست.

0

سرویس خبر به دخت/

 رضا ذوالقدر، اظهار کرد: با توجه به دستور اکید اسلام و مباحث فقهی، قاضی زن برای قضاوت و صدور احکام نداریم، ولی استفاده از مشاوره قاضی زن که اکنون شاهد آن هستیم، در دادگاه‌های خانواده بسیار موثر است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قضات زن با روحیات و ویژگی‌های اخلاقی زنان آشنا هستند، می‌توانند مشاوران خوبی در دادگاه‌های خانواده برای صدور رای نهایی از سوی قاضی پرونده باشند.

ذوالقدر تصریح کرد: در آیین دادرسی فعلی کشور، زنان در امور اجرایی مدنی و کیفری به عنوان قاضی هستند و مدیریت شعبه را بر عهده دارند؛ همچنین در شوراهای حل اختلاف با توجه به موارد تعریف شده در حیطه شورا و در دعاوی قابل صلاحیت در شورا می‌توانند حکم داده و ایفای وظیفه کنند که در صورت وجود اعتراض نیز یکی از قضات دادگستری نظر نهایی را مورد بازبینی قرار می‌دهد.

این وکیل با اشاره به اینکه در روند دادرسی یک اصل شخصی و یک اصل فردی ارتکاب جرم وجود دارد، خاطرنشان کرد: در اصل مبنا بر این است که هر فردی که مرتکب جرم شد باید مجازات شود و انگیزه و اصل فردی دخالت چندانی در دلیل ارتکاب آن جرم نداشته و مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

ذوالقدر گفت: در صورتی که در اصل فردی با توجه به در نظر گرفتن دلایل ارتکاب جرم و بازخوانی آن از زوایای مختلف و انگیزه‌های متعدد مجرمانه می‌توان در میزان مجازات در نظر گرفته شده متناسب با جرم و بزه نظر داده و رای نهایی را صادر کرد.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: در این صورت بهره‌گیری از نظرات کارشناس جامعه‌شناس و روانشناس و همچنین قاضی زن در بررسی و صدور حکم پرونده مجرمان زن بسیار ضروری است.

منبع: ایسنا/ انتهای متن/