فال حافظ

در خرابات مغان نور خدا می‌بینم

0

سرویس فال حافظ به دخت/

در خرابات مغان نور خدا می‌بینم                             این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم

جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو                   خانه می‌بینی و من خانه خدا می‌بینم

خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن                        فکر دور است همانا که خطا می‌بینم

سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب                         این همه از نظر لطف شما می‌بینم

هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال                       با که گویم که در این پرده چه‌ها می‌بینم

کس ندیده‌ست ز مشک ختن و نافه چین                       آن چه من هر سحر از باد صبا می‌بینم

دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید                           که من او را ز محبان شما می‌بینم

 

حافظ می گوید:

آنچه نیت انجامش را دارید انشالله شدنی است. اما حافظ توصیه هایی هم دارد: از بعضی سخت گیری ها و جزیی نگری هادست برداید ؛دیگر این که به اطرافیان هم حق بدهید تا نظراتشان را بگویندواز هر نوع خود خواهی و تظاهر پرهیز کنید.

/انتهای متن/