کناره گیری رسمی ملکه هلند از قدرت به سود پسرش

ملکه بئاتریکس 75 ساله در سال 1980 پس از کناره گیری مادرش (ملکه وقت) در 50 امین سال پادشاهی اش از قدرت، به عنوان ملکه جدید معرفی شد.

0

سرویس خبر به دخت/

ملکه هلند بعد از 33 سال پادشاهی از قدرت کناره گیری کرد.
“بئاتریکس آرمگارد ” ملکه هلند امروز سه شنبه به طور رسمی از قدرت کناره گیری کرد و تاج پادشاهی را به پسرش “ویلم-الکساندر” (ولیعهد) واگذار کرد . ملکه هلند این اقدام را در 33 امین سالگرد آغاز پادشاهی اش انجام داد که هر ساله با برگزاری جشن های زیادی همراه می شود.
این برای نخستین بار در بیش از 100 سال گذاشته است که یک مرد بر کرسی پادشاهی هلند تکیه می زند. پادشاه جدید خود نیز دارای سه دختر است به همین دلیل تاج پادشاهی در این کشور دوباره زنان باز خواهد گشت. ملکه بئاتریکس 75 ساله پس از کناره گیری مادرش (ملکه وقت) در 50 امین سال پادشاهی اش از قدرت در سال 1980 ، به عنوان ملکه جدید معرفی شد. ملکه بئاتریکس روز سه شنبه با امضای یادداشتی، کناره گیری رسمی خود را از قدرت به سود ولیعهد اعلام کرد.
براساس قانون اساسی هلند، این کشور به صورت فدرالی مدیریت می شود و پادشاه یا ملکه با داشتن اختیارات بسیار محدود، سمت تشریفاتی است. مسؤولیت های اصلی و مدیریت کشور در هلند برعهده نخست وزیر و کابینه است. نخست وزیر نیز معمولا توسط اکثریت پیروز در انتخابات پارلمانی معرفی می شود.
پادشاه جدید هلند با 46 سال سن، کم سن ترین پادشاه اروپا به شمار می رود.

منبع:عصرایران/ انتهای متن/