دختری که واقعا تبدیل به چوب می شود!

“الی مک کین” دختر بچه 6 ساله ای است که بر اثر یک بیماری نادر در حال تبدیل شدن به مجسمه انسانی است.

0

سرویس خبر به دخت/

استخوان به عنوان ستون بدن شناخته می شود پس هر مشکل کوچکی در آن می تواند مسبب مشکلات بزرگ باشد پس اولین نقطه ای که باید مراقب آن باشیم استخوانست.
“الی مک کین” که اهل آمریکاست از یک مشکل بیماری بسیار نادر رنج می برد. این بیماری باعث می شود به مرور زمان تمام عضلات و ماهیچه های بدن او تبدیل به استخوان شود.
سندروم “مردسنگی” در دنیا تنها 750 نفر را مبتلا کرده است. این بیماری به طور عجیبی سریع رشد می کند تا به حدی برسد که فرد تنها قادر به تکان دادن لب هایش باشد.
پزشکان تا به حال نتواسته اند درمانی برای این بیماری پیدا کنند.
مادر این کودک می گوید هر تکان شدیدی که بدنش می خورد یا هر بار که به زمین می افتند باعث می شود بیماری با سرعت بیشتری رشد کند به همین علت سعی می کنیم او را از برخی کارها دور کنیم.
مادر او افزود: نگرانی ما از روزی است که او بزرگ شده و از دست ما ناراحت باشد چرا که نگذاشتیم در روزهایی که می توانست بازی کند.
بیماری او به زبان ساده باعث می شود که یک روکش استخوانی روی استخوان های حال حاضرش کشیده شود.
این روزها “الی” دچار دردهایی در قسمت پا شده که نشان می دهد بیماری در حال رشد است.

منبع: باشگاه خبرنگاران/ انتهای متن/