آمار بالای سزارین چرا؟

آمار سزارین در شهرهای بزرگ ایران نگران کننده است. طبق گزارش WHO فقط 5 تا 15 درصد زایمان ها در دنیا با روش سزارین انجام می‌شود، در حالی که 4 / 40 درصد زایمان ها در کشور ما به این روش صورت می گیرد. آیا وضعیت بخش زنان و زایمان بیمارستان ها از عوامل این آمار بالای سزارین نیست؟

4

سرویس سلامت به دخت/

به گفته دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :” مهم ترین برنامه در جهت کاهش میزان جراحی سزارین ، فرهنگ سازی برای زایمان طبیعی است”. معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به رشد آمار زایمان سزارین در کشور، می گوید :‌”بهترین راه برای کاهش سزارین، همکاری متخصصان زنان وزایمان است.” دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد :” زایمان امری است که معمولا با همکاری مادر و فرد کمک کننده زایمان به طور طبیعی انجام ‌پذیر است، ولی در موارد معدودی، پزشک مجبور می‌شود، زایمان را به طریق سزارین انجام دهد. نکته قابل توجه این است که به جای این که پزشک تصمیم به سزارین بگیرد؛ مادر جوان بنا به دلایلی اصرار به سزارین دارد. عمده ترین دلیل نداشتن آگاهی است. پزشک وظیفه دارد این آگاهی را در اختیار مادر بگذارد اما بنا به ضیق وقت این کار توسط پزشک کمتر صورت می گیرد.

از زایمان طبیعی می ترسیدم

 از مادر جوانی که تازه وضع حمل کرده بود، پرسیدم: چرا سزارین کردید؟

 گفت :” نمی دانستم. هر چند مادرم اصرار داشت زایمان طبیعی بهتر است، اما من از اتاق زایمان وازمامای بد اخلاق می ترسیدم، چند نفر از دوستانم که زایمان طبیعی داشتند تعریف می کردند، با وجودی که بیمارستان خصوصی رفته بودند، اما تا زمانی که دکتر خودشان بالای سرشان نیامده بود با بد اخلاقی ماما رو برو می شدند که هر نیم ساعت آنها را مورد معاینه قرار می داد.

کسی راهنماییم نکرد

مادر جوان دیگری تعریف کرد: “بیش از 12ساعت در بیمارستان در قسمت زنان و زایمان درد کشیدم . قبل از این که درد ممتد شود، از تخت پایین می آمدم و پشت در همسر و مادرم را می دیدم که نگرانم بودند. پس از چند دقیقه با اعتراض ماما می رفتم دوباره روی تخت که عین یخچال سرد بود، دراز می کشیدم. هر ثانیه عین یک ساعت برایم عذاب آور می گذشت.” این مادر جوان ادامه داد:”با وجودی که در کلاس های قبل از زایمان شرکت کرده بودم و کتاب و جزوه هایی در مورد زایمان طبیعی خوانده بودم، اما وقت زایمان با استرس عجیبی روبرو شدم .کسی نبود که راهنمایم کند. من فکر می کنم هر مادری تجربه خودش را دارد. همه یک جور زایمان نمی کنند. محیط بسیار سرد، فضای خشک و جیغ و فریادهای مادر های دیگر . محیط اتاق زایمان غیر قابل تحمل بود. الان که  به زایمان بعدی فکر نمی کنم، اما با این رویه حدس می زنم سزارین بهتر باشد!”

سزارین و این همه عوارض

سزارین عواقبی برای مادران دارد ازجمله: خونریزی های پس از عمل، لخته های خونی که در برخی از موارد بسیار خطرناک و حتی کشنده هستند، عفونت و چسبندگی هایی در رحم و لوله ها و حتی روده ها، عوارض بیهوشی و دردهای مربوط به بخیه ها، با این حال بعضی مادران ترجیح می دهند تن به عمل سزارین بدهند. در این گزارش کوتاه سعی شده تا به مسئولان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تاکید شود که برای زایمان طبیعی وضعیت بهتری در بیمارستانهای خصوصی و دولتی تعبیه شود تا مادران جوان، آگاهانه زایمان طبیعی را انتخاب کنند. سئوالی که در اینجا بد نیست از مسئولان نظام پزشکی پرسید، این است که: چرا درکشورهای پیشرفته انتخاب سزارین و یا زایمان طبیعی با پزشک است ، اما در کشورما، مادر جوان انتخاب می کند؟ یعنی اگر پزشکی در اروپا زن جوانی را بدون علت سزارین کند، از نظر قوانین پزشکی توبیخ می شود !اما در اینجا این عمل جراحی بدون هیچ ممنوعیتی و با هزینه های گزاف انجام می شود؟

اما  بعضی عوارض سزارین :

1- روزهای بستری در سزارین برای بیمار بیشتر است.

2- احتمال خون ریزی بعد از زایمان بیشتر است.

3- دردهای لگنی و چسبندگی رحم بیشتر است.

4- مدت زمانی که فرد بتواند به روال عادی زندگی برگردد بیشتر است.

5- احتمال نازایی بعد از سزارین نیز وجود دارد.

6-هزینه یک عمل سزارین و مدت بستری پس از آن، حدود 4 برابر و یا بیشتر از یک زایمان طبیعی است.

مریم کاظم زاده / انتهای متن/