استفاده از ظرفيت های مردمي در گسترش حجاب و عفاف

دبیر کارگروه حجاب و عفاف وزارت کشور گفت: سیاست ما در وزارت کشور حمایت از تشکیل سازمان‌های مردم نهاد است، یکی از راهکارهای گسترش حجاب و عفاف استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد است.

3

سرویس خبر به دخت/

طهورا نوروزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان فارس در‌خصوص حمایت‌های وزارت کشور از سازمان‌های مردم نهاد حجاب و عفاف اظهار داشت: سازمان‌‌های مردم نهاد(سمن) بین حاکمیت و مردم قرار دارند. همچنین در دستورات دینی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی تأکید بسیاری شده است..

وی افزود: حجاب و عفاف به عنوان یک مسئله تأثیرگذار بر سلامت روانی جامعه مدنظر است و سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه یک ظرفیت برای کشور محسوب می‌شوند.

دبیر کارگروه حجاب و عفاف وزارت کشور با بیان اینکه در حوزه حجاب و عفاف و مد و لباس دو گروه سازمان مردم نهاد وجود دارد، گفت: یک گروه از این سازمان‌ها به صورت تخصصی  و گروه دوم  به صورت غيرمستقیم  موضوع حجاب را دنبال می‌کنند.

نوروزی ادامه داد:  از سمن‌هایی که به صورت تخصصی در حوزه حجاب و عفاف تشکیل مي شوند حمايت مي کنيم و  درصدد هستیم تا سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه را افزایش دهیم..

دبیر کارگروه حجاب و عفاف وزارت کشور با اشاره به اینکه در صورت سازمان دهي حرکت‌های مردمی ، می‌توان خواست حاکمیت در زمینه حجاب را به خواست عموم مردم تبدیل کرد،‌افزود:هماهنگی و ارتباط سازمان های فعال در حوزه حجاب و عفاف به شکل شبکه ای تاًثير گذار ،باعث می‌شود تاضمن حذف  موازی کاری‌‌ها ، هر یک از این سازمان‌ها در حوزه حجاب و عفاف وظیفه‌ای را بر عهده بگیرند. نوروزی گفت: سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند بدنه دولت را در رابطه با اجرای طرح حجاب و عفاف همراهی کنند .

عده‌ای معتقدند حجاب و عفاف نبايد دولتی باشد.ما مي گوييم که خواست حاکمیت در این زمینه همان مطالبه مردم است؛‌برای گسترش حجاب و عفاف باید از ظرفیت مردمی استفاده کنیم اما در بخش نظارتی باید حاکمیت مداخله

نوروزی ادامه داد: تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها می‌توانند به گسترش حجاب و عفاف کمک کنند. باید با  بیان صحيح مردم را به رعایت حجاب و عفاف تشویق کرد.  رویکرد ترویج فرهنگ حجاب و عفاف نباید سلبی باشد./انتهای متن/

For Stylish Cutting Visit Best Hair Cut Salon Dubai

نمایش نظرات (3)