نوروز فاطمی

سی و دو سال پیش ایام نوروز مثل امسال با ایام فاطمیه مقارن شده بود. درمطبوعات آن زمان با توجه به تقارن این دو مناسبت، شعر سپیدی در وصف فاطمه زهرا(س) منتشر شد.

1

سرویس فرهنگی به دخت/

عید نوروز امسال از یک جهت خاص متفاوت از ایام نوروز سال های قبل است؛ آن هم به این دلیل که از پنجم فروردین سال 1392شمسی ایام سوگواری بانوی دو عالم خانم فاطمه زهرا –سلام الله علیها- آغاز می شود. جالب است که سی و دو سال پیش ایام نوروز هم درست با ایام فاطمیه مقارن شده بود و مردم مسلمان و انقلابی ایران هر دو این مناسبت ها را با هم گرامی داشتند.

مطبوعات آن زمان به تقارن این دو مناسبت توجه داشتند و به روش های گوناگون بر حفظ حرمت ایام فاطمیه تاکید می کردند. مثلا در روزنامه «جمهوری اسلامی»، شماره 242، مورخ 10 فروردین 1359ش. ص 2، شعر سپیدی از جناب آقای «مهدی امیرکمالی» چاپ شده بود که گردانندگان روزنامه در بالای آن ضمن تبریک ایام سال نو، آن را به محبان اهل البیت تقدیم  کرده بودند:

می خواست تا اساس ستم زیر و رو کند…

در جبهه علی، فریاد فاطمه هم، جنگ سرد بود

گفتم که فاطمه سبب گریه اش چه بود؟

آیا که فاطمه هدفی جز فدک نداشت؟

آیا فدک به قیمت این درد و رنج بود؟

آن شور و جوش و ناله و افغان فاطمه

آیا برای ارث پدر بود؟ یا که… نه!

زهرا بسی بزرگتر از این خیال هاست.

  ***

آن درد و رنج را زهرا نه از در و پهلو گرفته بود!

آن سوز و ساز را، زهرا نه بهر صورت و بازو گرفته بود!

زهرا

الگوی جاودانگی زن

می خواست تا اساس ستم زیر و رو کند

-آری! که اینچنین زن آزاده خو کند.

زهرا رشیده ای است که دامان همتش

گهواره حَسن پرصبور بود

آغوش رحمتش

مهد حسین و زینب آزاده خوی بود

  ***

اینست واقعیت تاریخ فاطمه

سوز و گداز رنگ نبرد داشت

در جبهه علی

فریاد گرم فاطمه هم جنگ سرد بود….

شاعر: مهدی امیرکمالی

انوشه میرمرعشی/انتهای متن/