یک زن رئیس مجلس ایتالیا شد

لورا بولدرینی خبرنگار پیشین شبکه تلویزیونی رای با کسب اکثریت مطلق آرا به عنوان رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا برگزیده شد.

0

سرویس خبر به دخت/

/انتهای متن/