نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

اخرین روزهای سال را پشت سر می گذاریم. چه تلاش و تقلایی و چه شور و شعفی برای استقبال از نوروز! حالا نوبت خودمان است که خوشدلی و خوشحالی را مهمان دل مان کنیم.

0

 سرویس ما و زندگی به دخت/

چقدر زحمت کشیده ایم تا غبار روبی از خانه ها کنیم. اضافات را به دوراندا زیم و  کهنه ها را به نو تبدیل کنیم.  بازار بذل و بخشش هم گرم است. خلاصه تروتمیز، شیک و خوشبو منتظر سال جدید هستیم. پس از زیبا سازی و تمیز کردن ظاهر خانه نوبت به خودمان می رسد.موها را  آراسته، چهره را شاداب و با طراوت می کنیم. این روزها که بوتاکس، تتو،ژل و … هم  حسابی رواج دارد، بعضی ها با کمک آنها از پرکردن چاله چوله های صورت هم غفلت نمی کنند.

بالاخره برای زیباسازی خود و خانه و اهالی خانه  هزینه های بسیار صرف کرده ایم.

حالا یک حرف مهم !

خوب است در ورای ظاهر و بیرون آراسته به درون و حال خود هم فکر کنیم و برای آن هم برنامه ای تدارک ببینیم.چقدر خوب است که می توانستیم در زمینه های مختلف شخصیت و روش زندگی مان هم تغییراتی ایجاد کنیم.

راستی ما برای نوازش کودک درون مان و باز پروری آن، تا چه اندازه فکر کرده و می کنیم؟

بیایید امسال دل کودک درون خود را بدست اوریم و بگذاریم شادی کند. می دانید که  احساسات و لذت هایی که ما داریم و حس می کنیم، مربوط به کودک درون مان است.

اما والدی مهربان هم در درون مان هست که باید با کمک او احساس های خوب را دریافت و هدایت کنیم و  به نحو احسنت برای زندگی مان برنامه ریزی کنیم؛ برنامه ریزی برای اینکه از فرصت ها در  لذت بردن از طبیعت ،هستی و اطرافیان مان بهره ببریم.

خوب است در سال جدید قدر داشته ها را بیشتر بدانیم نیک شمریم و غصه نداشته ها را کمتر بخوریم.  و کدورت ها را  بیشتر دور بریزیم و با آدمها بیشتر مهر بورزیم .

بد نیست که برای سال  آینده برنامه ریزی مناسبی  نموده و اهدافی برای خود تعیین کنیم؛ اهدافی برای رسیدن به یک شخصیت متعادل در زندگی.  “اریک برن” از سه وجه شخصیتی به نام های والد، بالغ و کودک در وجود همه ما آدمها صحبت می کند که اگر همه آنها را به اندازه و بجا در نظر داشته باشیم و پرورش دهیم، به یک شخصیت یکپارچه ، متعادل و سالم دست می یابیم و از این رهگذر می توانیم  ارتباطی موثر با خود و دیگران برفرار کنیم.

(ما  در فرصتی مناسب راجع به این وجوه شخصیتی بیشتر گفتگو می کنیم.)

پس به یاری خداوند در کنار تغییرشرایط ظاهری خانه  و خودمان ، درون و باطن مان را هم دریابیم.

اکنون وقت مناسبی است که  درون مان را هم آب و جارویی کنیم وسعی کنیم که بیشتر از پیش از داشته های خود و از اطرافیان مان لذت ببریم.  با مدد نوروزی، و نوروز و آداب و سنت های زیبا و پسندیده اش  را بهانه ای سازیم تا برای زندگی مان طرحی نو در اندازیم.  طبیعت جان گرفته از عطر بهار هم ما را در این راه،  یاری می دهد.

حافظ خوش سخن شیرازی هم همین را می گوید:

 بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

جهان را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

چنین باد.

فرشته نقدی/انتهای متن/