ارائه مجوز به سمن‌های حوزه تحکیم خانواده توسط وزارت کشور

مشاور وزیر کشور با اشاره به اینکه سمن‌های حوزه ازدواج در چند بخش مختلف فعالیت دارند، بیان کرد: ارائه مجوز به سمن‌های حوزه تحکیم خانواده و خانواده پایدار توسط وزارت کشور انجام می‌شود.

0

سرویس خبر به دخت/

داوود امینی گفت:سمن‌های حوزه ازدواج را به حوزه تحکیم خانواده و خانواده پایدار، عرصه مشاوره و مباحث قبل، حین و پس از ازدواج و سمن‌هایی که در حوزه ازدواج آسان و همسریابی فعالیت می‌کنند، تقسیم کرد و گفت: به جز سمن‌های حوزه تحکیم خانواده و خانواده پایدار مابقی سمن‌های حوزه ازدواج از وزارت ورزش و جوانان مجوز می‌گیرند و ازدواج آسان از وظایف ذاتی این وزارتخانه است.

معاون سمن‌های وزارت کشور در مورد برگزاری نمایشگاه و جشنواره‌هایی که به منظور معرفی و تجلیل از سمن‌های برتر جوانان انجام می‌گیرد اظهار کرد: سمن‌های برتر بر اساس اقدامات کمی و کیفی و گزارشاتی که توسط خودشان ارائه شده امتیازبندی شده‌اند و سمن‌هایی که حد نصاب لازم را کسب کرده‌اند به جشنواره راه پیدا می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه تعامل بسیار خوبی میان وزارت ورزش و جوانان و وزارت کشور وجود دارد، عنوان کرد: سمن‌های حوزه جوانان بسیار پرشور و بانشاط در این جشنواره حضور یافتند و می‌توانند کمک بسیار خوبی برای خدمات ارزشمند برای محقق شدن اهداف اجتماعی کشور باشند.

منبع:ايسنا/ انتهای متن/