تاثیر شگرف کلم بروکلی بر سلامت زنان

پژوهشگران ادعا کرده اند زنانی که مواد غذایی غنی از آهن مانند کلم بروکلی مصرف می کنند، کمتر احتمال دارد تا از تنش پیش از قاعدگی (PMT) رنج ببرند.

2

 سرویس خبر به دخت/

نتایج تحقیقات محققان نشان داده است که مصرف کلم بروکلی برای عوارض پیش از قاعدگی بسیار مفید است.

پژوهشگران ادعا کرده اند زنانی که مواد غذایی غنی از آهن مانند کلم بروکلی مصرف می کنند کمتر احتمال دارد تا از تنش پیش از قاعدگی (PMT) رنج ببرند.

آن ها دریافتند آهن با سندرم پیش از قاعدگی (PMS) و تولید ماده شیمیایی سروتونین در مغز که در خلق و خوی تاثیر دارد در ارتباط است.

محققان با بررسی بر روی سه هزار نفر طی ۱۰ سال به نتایجی دست یافتند.

در آغاز، همه افراد از PMT رنج می بردند، اما در پایان دوره ۱۰ ساله، یک سوم از افراد هنوز این مسائل را داشتند و دو سوم دیگر آن عوارض را نداشتند.

محققان در دانشگاه ماساچوست و دانشگاه هاروارد با بررسی در رژیم غذایی آن ها دریافتند که بین مصرف مواد غذایی دارای آهن و این عوارض ارتباط است.

آنها افزودند: افرادی که در روز بیش از ۲۰۰ میلی گرم آهن مصرف می کنند ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر احتمال دارد از PMT رنج ببرند.

یافته های این تحقیق در مجله Epidemiologyمنتشر شده است.

منبع:ملت ايران/انتهای متن/