طرحی جدید برای افزایش مرخصی زایمان

طرح افزایش مرخصی زایمان که از ۳ سال به ۶ ماه رسید باز هم تصویب نشد و شورای نگهبان آن را به دلیل تامین نشدن بار مالی رد کرد.

0

سرویس خبر به دخت/

مریم مجتهدزاده رئیس مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری گفت كه تصمیم دارد این طرح را به گونه دیگری به دولت ارائه کند.
این طرح به دولت باز می گردد تا بازنگری شود.قرار است که دولت بار مالی آن را تضمین کند،چون این جزو سیاست های تشویقی افرایش جمعیت است.بنابراین حتما دولت این مشکل را حل می کند.

وي در مورد نحوه تامين این بودجه از سوي دولت گفت:شورای نگهبان اعلام کرده که بار مالی آن مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است و مرخصی ۹ ماهه زنان بار مالی فراوانی برای دولت و نهادهای بیمه ای دارد که محل اعتبار آن پیش بینی نشده است.ما نگرانی از این موضوع نداریم چون ما در لایحه ترویج تغذیه با شیر مادر این موضوع را هم در نظر می گیریم و مشکل این طرح حل می شود.در واقع یک همپوشانی دارد.ما در این طرح تاکید کردیم که بار مالی مرخصی زایمان بر عهده صندوق های بیمه ای باشد و در بودجه سالیانه دیده شود.

مجتهد زاده درباره دتفاوت هاي اين طرح با طرح افزايش مرخصي زايمان گفت:این طرح میان مرکز ما و وزارت بهداشت است.ما در این طرح در تبصره ۷،در مورد دوقلوزایی اعلام کردیم که مرخصی مادران آن ها یک سال شود.همچنین در مورد تکلیف مرخصی مادرانی که سرپرستی فرزندی را می پذیرند یا کودکی که توسط مادر میزبان به دنیا می آید هم برنامه هایی را ارائه کرده ایم که ۶ ماه مرخصی زایمان داشته باشند.همچنین به تولد نوزاد مرده، فوت نوزاد هنگام مرخصی زایمان و غیره هم پرداخته شده است.

وي در مورد وضعيت فعلي لايحه افزود: لايحه به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه شده و بعد از بررسی به مجلس می رود.بنابراین تا زمان تصويب این طرح ها،مرخصی زایمان همان ۶ ماه است.هرچند تصمیم داشتیم این افزایش مرخصی از سال بعد اجرایی شود، اما فعلا همان قانون گذشته اجرا می شود

 منبع:افكارنيوز/انتهای متن/