شیرینی های نوروزی (2)

مهمونی رفتن توی نوروز خیلی مزه می ده .هم به خاطراین که زود،زود همه ی فامیل را می بینیم و هم به خاطر پذیرایی مفصل.
به خصوص پذیرایی با شیرینی های رنگ و وارنگ.اما این شیرینی ها خیلی دلچسب تر می شوند وقتی دست پخت خانم صاحب خانه باشند.دستور پخت چند نوع شیرینی عید را بخوانید.

0

سرویس فرهنگی به دخت/

با کلیک کردن بر روی نام شیرینی، دستور پخت آن هار ا ملاحظه فرمایید.

 

میکادو

سوهان عسلی

 

 مرنگ

 

ادامه دارد …

گروه هنر و زندگی به دخت/ انتهای متن/