اقدام عجیب مردی که از زنش می‎ترسید

امیل پیتوی از خشم همسرش بی‎اندازه می ترسید به همین دلیل وقتی برای مدتی غیبش زد برای توجیه، گروگان‎گیری خود را صحنه‎سازی کرد.

0

سرویس خبر به دخت/

رامیل پیتوی 36 ساله ساکن بروکلین نیویورک دو هفته‎ای از خانه غیبش زد و به هیچ تماسی پاسخ نداد. همسرش مفقود شدن او را به پلیس اطلاع داد.

رامیل که از بازگشت به خانه و خشم همسرش می‎ترسید تصمیم گرفت گروگان‎گیری خود را صحنه سازی کند. پنجشنبه شب گذشته ماموران پلیس توانستند مردی را که از 19 فوریه مفقودالاثر شده بود ، بیابند.

ماموران او را در خیابان میکان استریت بروکلین در حالی که دست و پایش با نوار چسب بسته شده بود میان دو اتومبیل پیدا کردند.

پلیس از رامیل ماجرا را سوال کرد و او در پاسخ گفت که تنها چیزی که به یاد می‎آورد این است که دو مرد او را سوار یکی مینی‎ون آبی رنگ کرده و بلافاصله چشمانش را بستند. آن ها او را به محلی ناشناس برده و مدت چندین روز محبوس کردند.

اما ماموران پلیس این ماجرای گروگان گیری را مشکوک دانستند. ابتدا هدف گروگان‎گیری چه بوده است؟ در ضمن ،هنگامی که ماموران رامیل را یافتند متوجه شدند که حلقه نوار چسب جدا نشده و از مچ دست‎هایش آویزان است.

ماموران پلیس او را به ادعای کذب متهم کردند. رامیل ناگزیر اعتراف کرد که تمام این ماجرا را برای فرار از خشم همسرش از خود ساخته است.

منبع:ايسنا/ انتهای متن/