مرحله نهايي ليگ زير گروه واليبال بانوان

تيم هاي صعود کننده به مرحله نهايي رقابت هاي زير گروه واليبال بانوان معرفي شدند

0

سرويس خبر به دخت/

به گزارش خبر نگار ورزشي به دخت: تيم هاي بانوان بابلسر، سياه جامگان ، شهرداري لامرد، پتروشيمي بندرامام، بانوان قزوين و گروه صنعتي شادمان كاشان به عنوان تيم هاي اول و دوم سه گروه مقدماتي ليگ زير گروه واليبال بانوان به مرحله نهايي اين رقابت ها صعود كردند.در گروه يک اين رقابت ها تيم کانون واليبال بابلسر با دو پيروزی و کسب چهار امتياز به عنوان صدرنشين و سياه جامگان ابومسلم نيز با سه امتياز راهي مرحله نهايي ليگ زير گروه بانوان شدند. در اين گروه آردگل کردکوی از راه يابي به دور نهايي بازماند.

رقابت های دور برگشت گروه دوم ليگ زير گروه بانوان نيز با حضور چهار تيم پيگيری شد که در نهايت پتروشيمی بندر امام با 9 امتياز صدرنشين شد.

تيم های شهرداری لامرد و نجات هرمزگان نيز به ترتيب با 6 و 3 امتياز در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.در اين گروه شهرداری زاهدان بدون کسب پيروزی و با سه شکست در برابر ديگر حريفان همانند دور رفت در رتبه چهارم قرار گرفت.

بدين ترتيب در مجموع دو مرحله رفت و برگشت اين گروه تيم هاي پتروشيمي بندرامام و شهرداري لامرد به دور نهايي راه يافتند.

اما رقابت هاي دور برگشت گروه سوم که با حضور چهار تيم پيگيري شد، تيم گروه صنعتی شادمان کاشان با سه پيروزی سه بر صفر و كسب 9 امتياز صدرنشين شد. تربيت بدنی قزوين و كشاورز زنجان نيز به ترتيب با 5 و 3 امتياز مکان های دوم وسوم جدول گروه سوم اين رقابت ها را به خود اختصاص دادند. در اين گروه تيم دشت بهشت كرمانشاه با يك امتياز چهارم شد.بدين ترتيب از اين گروه نيز تيم هاي گروه صنعتي شادمان كاشان و تربيت بدني قزوين راهي دورنهايي ليگ زير گروه بانوان شدند. /انتهاي متن/

درج نظر