دخترها بیش از پسران گوشی هوشمند دارند

احتمال استفاده از گوشی‌های هوشمند توسط دختران بیش از پسرها است، زیرا دختران تمایلی بیشتری برای استفاده از ابزارها و دستگاه‌های ارتباطی و همکاری دارند و پسرها در مقابل ترجیح می‌دهند دستگاه‌ها و ابزارهای سرگرمی را به کار گیرند.

1

 سرویس خبر به دخت/

نتایج یک بررسی جدید نشان داد تعداد دختران بین سنین 7 تا 15 سال که صاحب گوشی هوشمند هستند، بیش از پسران هم‌سن و سالشان است.

بر اساس نتایج حاصل از یک مطالعه جدید مشخص شد دختران علاقه‌مند به فناوری در انگلیس بیش از پسرها گوشی هوشمند و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی موبایلی دارند.
تعداد دختران بین سنین7 تا 15 سال که صاحب گوشی هوشمند هستند بیش از پسران هم‌سن و سالشان است و 45 درصد دختران اعلام کرده‌اند که هر روز از گوشی هوشمند خود استفاده می کنند که این رقم برای پسرها 35 درصد گزارش شده است.
این بررسی همچنین نشان داد که احتمال داشتن دستگاه‌های چندرسانه‌ای همراه و لپ‌تاپ برای دخترها بیش از پسران است. در مقابل گفته شده است که احتمال داشتن رایانه شخصی رومیزی برای پسران بیشتر از دخترها بوده است.
“ساموئل گی”(Samuel Gee) یکی از محققان مرکز Mintel در این خصوص توضیح داد”:تفاوت موجود در این زمینه به خاطر این است که پسرها علاقه بیشتری دارند ابزارهای الکترونیکی بزرگ را در اختیار بگیرند».
وی توضیح داد که احتمال استفاده از گوشی‌های هوشمند توسط دختران بیش از پسرها است، زیرا دختران تمایلی بیشتری برای استفاده از ابزارها و دستگاه‌های ارتباطی و همکاری دارند و پسرها در مقابل ترجیح می‌دهند دستگاه‌ها و ابزارهای سرگرمی را به کار گیرند.

منبع:تلنا/ انتهای متن/