همبستگی زنان قطیف با زنان بازداشت شده در بریده عربستان

گروهی از زنان شهر قطیف برای ابراز همبستگی با زنان بازداشت شده در شهر بریده در شرق عربستان تجمع کردند.

1

سروس خبر به دخت /

به نقل از خبرگزاری الجزیره العربیه، زنان قطیف با برگزاری تجمع، همبستگی خود را با زنان بازداشت شده در شهر بریده ابراز داشته و بر مخالفت با بازداشت های ظالمانه و خودسرانه ر‍ژیم سعودی تاکید کردند. آن ها همچنین شعارهایی از جمله “فقط مقابل خداوند سرتسلیم فرود می آوریم” و “من زندانی بعدی هستم” سردادند. پیش از این گروهی از فعالان در کشورهای مغرب، تونس و کویت با برگزاری تجمع، همبستگی خود را با زنان بازداشت شده در شهر بریده در شرق عربستان ابراز داشته و خواهان آزادی فوری آن ها شدند.

50 نفر از زنان و کودکان اخیرا در اعتراض به ادامه طولانی مدت بستگان خود در زندان‌های سعودی مقابل زندان شهر بریده تحصن کردند که نیروهای سعودی آن ها را بازداشت کرده و با خود به زندان الصفراء در این شهر بردند. مردم و بستگان و خانواده‌های این زنان و کودکان سپس در اعتراض به بازداشت و لزوم آزادی آن ها، مقابل ساختمان اداره بازرسی و دادستانی کل در بریده تحصن کردند که در پی این اقدام، نیروهای امنیتی آل سعود بیش از ۳۰۰ تن از آنها را با اعمال زور دستگیر کردند. برخی منابع فاش کردند که زندانبانان رژیم سعودی زنان بازداشت شده در جریان تحصن اخیر را در زندان الصفراء شهر بریده در شرق عربستان شکنجه کرده‌اند. منابع عربستانی موثق گفتند که این زنان بازداشت شده در زندان الصفراء بدست عواطف الشمری از زندانبانان این زندان به شدت شکنجه شده‌اند.

شهرهای مختلف عربستان از بیش از یکسال پیش شاهد برگزاری تظاهرات برای درخواست جهت آزادی و روی کار آمدن نظامی منتخب برآمده از خواست مردم است که با سرکوبگری رژیم سعودی و کشته یا زخمی شدن شماری از معترضان یا بازداشت و شکنجه آنها روبرو شده است.

منبع: فارس/ انتهای متن/