زنان آمریکایی سالی دو ماه رایگان کار می‌کنند

«موسسه سیاست‌گذاری در امور زنان آمریکا» در گزارش جدیدی اعلام کرد: تبعیض در پرداخت حقوق به کارمندان زن و همکاران مرد آنان، کارفرمایان را از یک تخفیف 22.6 درصدی برخوردار می‌کند.

1

سرویس خبر به دخت/

کارشناسان «موسسه سیاست‌گذاری در امور زنان آمریکا» در این باره خاطرنشان کردند: زنان در آمریکا برای دریافت دستمزد برابر با همکاران مرد خود، باید در سال 11 هفته و چهار روز بیشتر از کارمندان مرد کار کنند.
این گزارش می‌افزاید: از آنجا که زنان تنها 77.4 درصد از کل حقوق دریافتی همکاران مرد را به دست می‌آورند، برای دریافت دستمزد مشابه با مردان ناچار هستند 22.6 درصد بیشتر در سال ساعت کاری خود را پر کنند.

قانونگذاران موافقت خود را با اجرای قانونی تحت عنوان «قانون lilly ledbetter» در مخالفت با تبعیض بین زنان و مردان شاغل در پرداخت حقوق اعلام کرده‌اند.
آنان در حال حاضر نیز در حال پیگیری قانون دیگری تحت عنوان«paycheck fairness» هستند که به موجب این قانون، کارفرمایان حق ندارند کارمندانی را که در مورد حقوق خود بحث می‌کنند، اخراج نمایند.

همچنین مطالعات مرکز ارتباطات و سیاست دموکراتیک آمریکا نیز نشان می‌دهد: زنان در طول زندگی شغلی خود به طور میانگین 434 هزار دلار کمتر از مردان به دست می‌آورند. این امر درست پس از اتمام دانشگاه شروع می‌شود و تا مراحل بعدی زندگی شغلی آن‌ها ادامه می‌یابد.
در حال حاضر اقداماتی برای از بین بردن این تبعیض در پرداخت حقوق به زنان آمریکا در حال پیگیری است، اما بنابر اعلام موسسه «سیاست‌گذاری در امور زنان آمریکا» دستیابی به این هدف با روند کنونی تا سال 2056 میلادی محقق نخواهد شد.

منبع: ایسنا/انتهای متن/