نظام ناعادلانه اقتصادی در خشونت علیه زنان بسیار موثر است

نماینده مردم اصفهان در مجلس، در نشست مشترک اتحادیه بین المجالس و کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد گفت: پایین بودن سطح تحصیلات و نظام ناعادلانه اقتصادی در سطح کلان در گسترش خشونت علیه زنان مؤثر است.

1

سرویس خبر به دخت/

نیره اخوان بی طرف در سخنانی در این نشست بین المللی، اقدامات و دستاوردهای مجلس شورای اسلامی در مقابله با خشونت ضد زنان را تشریح و پیشنهادهایی را برای پیشگیری از خشونت در جوامع مختلف ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه پدیده خشونت نسبت به زنان امری نوظهور نیست و دارای پیشینه‌ای تاریخی است، گفت: در حال حاضر این پدیده به عنوان معضلی اجتماعی و مقوله‌ای جدید به شمار می‌رود و علت اهمیت آن از این است که می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی شود و کانون خانواده را به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی به مخاطره اندازد.

نیره اخوان افزود: خشونت ضد زنان، مسئله‌ای جهانی است و به جامعه خاصی اختصاص ندارد لذا اتخاذ رهیافتی جامع برای حل این معضل و توجه به زمینه‌ها و ریشه‌های آن در اولویت قرار دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در ساختار نظام جمهورى اسلامى ایران، مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و یکى از ارکان مهم تصمیم‏سازى است که وضع قوانین موضوعه برای مقابله با خشونت نسبت به زنان را با ۲ محور پیشگیری و تدابیر حمایتی در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: تاکنون قوانین مختلفی از جمله قانون حقوق و مسئولیت‌های زن تصویب و ساز و کارهای دیگری برای پیشگیری از خشونت ضد زنان از سوی مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است.

اخوان در زمینه تصویب قوانین،به ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده، ایجاد بیمه خاص زنان سالخورده، بیوه و بى‌سرپرست، اعطاى قیمومت فرزندان به مادران شایسته، تهیه و اجرای برنامه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مبارزه با فساد و ظلم ضد زنان اشاره کرد و گفت: موظف شدن دولت به تهیه و تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان، تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده و تلاش برای تصویب لایحه امنیت زنان از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی است.

هیئت نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی کشورمان در ادامه این نشست پیشنهادهایی را به منظور پیشگیری از خشونت ضد زنان در جوامع مختلف ارائه کرد.

از جمله این موارد می‌توان به توجه به فطرت و کرامت انسانی زن و بازتولید مفاهیمی چون آزادی و حقوق بشر بر اساس اخلاق و معنویت طرح شده در ادیان الهی، برنامه‌ریزی برای احیای ساختار خانواده به عنوان محور کنترل سلامت روانی ، فکری و اجتماعی نسل های آینده و لزوم عزمی بین المللی در جلوگیری از زورمداری یکجانبه قدرت‌های نظامی و اقتصادی اشاره کرد.

اخوان در این بخش از پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران گفت: جلوگیری از زورمداری قدرتها برای مهار مداخلات سیاسی و نظامی آنها در کشورها است که تغییر در سیاست‌گذاری‌های جهانی برای جلوگیری از جنگ ها و مناقشات مسلحانه و عوارض ناشی از آن بر زندگی مردم و به ویژه زنان و کودکان را در پی خواهد داشت.

ممانعت از بروز فقر و خشونت ناشی از تحریم های یک و چند جانبه، دیگر محور پیشنهادی هیئت پارلمانی کشورمان به این نشست جهانی بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد اهرم و ساز و کارهای قانونی برای جلوگیری از برخوردهای دوگانه با خشونت و نقض حقوق بشر در سازمان ها و مجامع بین المللی با توجه جدی و قاطع به ریشه جنگ‌ها و مناقشات مسلحانه که منجر به ایجاد خشونت در سطح کلان می شوند، دیگر پیشنهاد ایران به این نشست است.

وی توجه به علل واقعی و اصلی خشونت ضد زنان را در مواردی مانند بیکاری، فقر و درآمد کم، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، مشکلات روانی و فشار‌‌های زیاد در زندگی شهری و مسائل فرهنگی دانست و گفت: پایین بودن سطح تحصیلات و نظام ناعادلانه اقتصادی در سطح کلان نیز در این خشونت ها بسیار موثر است.

اخوان بر لزوم بررسی تطبیقی میزان امنیت، آرامش و رضایتمندی زنان در جوامع کم توجه به عوامل معنوی و کشورهای صنعتی با ممالکی که رویکردهای اعتقادی و ارزشی دارند، اشاره کرد و گفت: آموزش و ترویج آموزه های دینی و رویکردهای معنوی در جوامع ، به خصوص در خانواده ها مانند استفاده از روش‌های تفاهم‌آمیز ، چگونگی برخورد با همسر، روش مناسب انتقاد با حفظ احترام متقابل، توجه به نیازهای همسران و پرهیز از اشاعه فرهنگ برهنگی و رفتارهای منافی عفت در پیشگیری از خشونت ضد زنان موثر است.

وی توجه به تربیت نسل دوستدار صلح و امنیت در کانون خانواده را در کنار توانمندسازی زنان با توجه به ابعاد وجودی آنان از لحاظ حقوق فردی و خانوادگی مانند حق دختری، حق مادری و حق همسری همچنین حق مشارکت در توسعه اجتماعی را دیگر پیشنهاد ایران در این چارچوب خواند.

توجه به نقش رسانه‌ها به ویژه اینترنت و ماهواره در ایجاد ترویج خشونت نسبت به زنان و کودکان دیگر محور پیشنهادهای هیات پارلمانی کشورمان بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تجربه ثابت کرده است که تصویب قوانین به تنهایی کافی نیست بلکه نظارت دقیق، جدی و قاطع بر اجرای این قوانین نیز بسیار مهم است.

منبع: واحد مرکزی خبر/انتهای متن/