مقتدرترین زن روسیه کیست؟

مقتدرترین زن روسیه انتخاب شد

2

سرویس خبر به دخت/

صدای روسیه –  والنتینا Matviyenko ، سخنگوی شورای فدراسیون روسیه امسال نیز به عنوان با نفوذ ترین زن در روسیه انتخاب شد.

اولگا Golodets ، معاون نخست وزیر و ناتالیا Timakova  دبیر مطبوعاتی نخست وزیر به ترتیب در مقام های بعدی قرار گرفته اند

طرح انتخاب مقتدرترین زنان در روسیه برای سال دوم و با همکاری رادیو اخو مسکوا، ریانوستی، اینترفاکس و مجله اوگونک برگزار می شود

.منبع:شفقنا/ انتهای متن/