استفاده ابزاری از1دختر16ساله

یک مجله مد فرانسوی متهم است با برنزه کردن بیش از اندازه یک دختر سفید پوست ۱۶ ساله و چاپ تصویر وی به عنوان یک “ملکه زیبایی افریقایی” باعث فریب اذهان عمومی شده است.

0

 سرویس خبر به دخت/

مجله ” نومرو” فرانسوی تصمیم گرفت از یک دختر ۱۶ ساله بلوند و چشم آبی به نام ” آندرا هاردین” به عنوان یک سیاه پوست استفاده کند . ویرایش این تصویر توسط عکاس آن “سباستین کیم” و آرایش هنرمندانه چهره پرداز “ماد لیس پد” و لباسی با طرح های سنتی افریقایی باعث شد تا این مدل به عنوان یک ملکه زیبایی افریقایی معرفی گردد.

منتقدان در اعتراض به این حرکت استفاده از یک دختر زیر سن قانونی سفید پوست به جای یک مدل سیاه پوست برای خلق این تصویر را محکوم کرده اند.
آن ها معتقدند برای این کار هیچ توجیهی وجود ندارد، چراکه آن ها اقدام مجله را استفاده ابزاری از یک دختر زیر سن قانونی می دانند.

منبع : پرداد/ انتهای متن/