انسان ها روی خط تولید خلق نشده اند

عده‌ای می کوشند یک الگوی مشخص را به همه آدمها تحمیل کنند. آنان ماشین می‌خواهند نه انسان . آنها می‌خواهند انسان ها را همانطور بسازند که شرکت اتومبیل سازی می‌سازد : روی خط تولید. ولی انسان ها روی خط تولید خلق نشده اند.حکایت زیر همین مطلب را بازگو می کند.

1

 سرویس زنگ تفریح به دخت/ 

خرگوش اصرار داشت که دویدن جزء برنامه درسی باشد.

پرنده معتقد بود که باید پرواز نیز گنجانده شود .

ماهی هم به آموزش شنا معتقد بود و سنجاب اصرار داشت که بالا رفتن از درخت نیز باید در زمره آموزش‌های مدرسه قرار بگیرد.

 شورای مدرسه با رعایت همه پیشنهادات دفترچه راهنمای تحصیلی مدرسه را تهیه نمود.

 و بعد قرار شد که همه حیوانات درس‌ها را یاد بگیرند.

 خرگوش در دویدن نمره بیست گرفت، اما بالا رفتن از درخت برایش دشوار بود. او مرتب از پشت به زمین می‌خورد.

 دیری نگذشت که در اثر یکی از این سقوط‌ها مغزش آسیب دید و قدرت دویدن را هم از دست داد.

 حالا به جای نمره بیست، نمره ده می‌گرفت. در بالا رفتن از درخت هم نمره اش از حد صفر بالاتر نمی‌رفت.

  پرنده در پرواز عالی بود، اما نوبت به دویدن روی زمین که می‌رسید، نمره خوبی نمی‌گرفت و مرتب صفر می‌آورد.

صعود عمودی از تنه و شاخه و برگ درخت ها هم برایش سخت بود.

 جالب اینجاست که تنها مارماهی کند ذهن و عقب افتاده بود که می‌توانست درس‌های مدرسه را تا حدودی انجام دهد و با نمره ضعیف بالا رود.

 اما مسئولان مدرسه از این خوشحال بودند که همه دانش آموزان همه دروس را می‌خوانند.

عده‌ای هستند که همیشه کوشیده اند یک الگوی مشخص بر مردم تحمیل کنند . آنان ماشین می‌خواهند نه انسان.

 آنها می‌خواهند انسان ها را همانطور بسازند که شرکت “فورد ” اتومبیل می‌سازد : روی خط تولید.

ولی انسان ها روی خط تولید خلق نشده اند.

خدا هر فردی را منحصر به فرد می‌آفریند.

/انتهای متن/