چاپ باتیک بازی نقش و رنگ بر پارچه

این روزها روسری و شال هایی با چاپ باتیک در بازار زیاد به چشم می خورد. پس بد نیست که با هنرباتیک بیشتر آشنا شوید.

1

سرویس مد و لباس به دخت/

یکی از صنایع دستی و زیبای ایران ” باتیک ” نام دارد. باتیک واژه اندونزیایی است که در فارسی چاپ کلاقه ای نامیده می شود. باتیک هنری است که به وسیله آن پارچه های سفید یا ساده ( خصوصا) ابریشم را رنگ آمیزی یا نقش دار می کنند.

البته در ایران در بیشتر روسری ها و شال ها با چاپ با باتیک، از نقش های سنتی از جمله نقوش بته جقه  استفاده شده است.

روش کار باتیک  چند نوع است، ولی معمولا موم یا صمغ را ذوب کرده و در تیان می ریزند و با حرکت تیان بر روی پارچه ، نقش مورد نظر را طراحی می کنند. بعد پارچه را در محلول رنگ فرو برده و قسمت هایی که موم دارد، رنگ نشده و سفید می ماند. سپس پارچه را در بنزین فرو برده و موم گیری می کنند.

 روش دیگر استفاده از مهر است. در این روش به جای تیان مهر را در موم مذاب فرو برده و بر روی پارچه می زنند. سایر مراحل مثل روش قبلی انجام می شود.

پارچه هایی که با روش باتیک رنگ می شود، عموما به ابعاد روسری یا شال می باشند، ولی بنا به مصرف این ابعاد می تواند تغییر کند . یکی از مراکز مهم چاپ باتیک، شهر اسکو واقع در استان آذربایجان غربی و نزدیک تبریز می باشد. در این نوع چاپ از رنگ های شاد و زنده استفاده می شود.

از اساتید شهره در این رشته می توان از زنده یاد گنجینه نام برد. در حال حاضر دانشجویانی در رشته طراحی لباس و چاپ پارچه تحصیل می کنند. چاپ باتیک را در دانشگاه بطور عملی آموزش می بینند. تکنیک اجرای این چاپ علاوه بر روسری و شال بصورت کاربردی در روی سایر ملزومات قابل استفاده می باشد.

به دخت به زودی روش عملی استفاده از باتیک را آموزش خواهد داد.

کاظمی/ انتهای متن/