محاکمه مردی که حاضر به ثبت ازدواجش نیست!

چندی پیش دادگاه جزایی بیرجند بررسی پرونده مردی که حاضر به ثبت ازدواجش نیست را آغاز کرد.

1

سرویس خبر به دخت/

شاکی این پرونده با حضور در دادگاه گفت: با مهریه‌ای بیش از 300 سکه کامل بهار آزادی در حضور خانواده و اقوام با این جوان محرم شدم، اما وی با گذشت پنج ماه، از ثبت قانونی این ازدواج سرباز می‌زند.

وی ادامه داد: همسرم پس از گذشت پنج ماه اعلام کرد که یا به مهریه‌ای به میزان یک سکه کامل بهار آزادی راضی شوم یا طلاق بگیرم.

در ادامه جلسه رسیدگی پرونده، شاهدان شاکی در دادگاه بر اظهارات او مهر تأیید زدند.

متهم نیز گفت: مشکل اصلی من و همسرم از زمانی آغاز شد که وی اقدام به فحاشی نسبت به اعضای خانواده‌ام کرد و خواست که مهریه‌اش را قبل از ثبت رسمی بپردازم و حتی تهدید کرد در صورت ازدواج، از رفت و آمد خانواده‌ام به منزلمان جلوگیری می‌کند.

پس از این صحبت‌ها با توجه به پا درمیانی بزرگان و شاهدان حاضر در جلسه دادگاه، شاکی از شکایت خود صرف نظر کرد، اما قاضی دادگاه، بزه متهم را به دلیل ثبت نکردن واقعه ازدواج دائم با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی و اقرار صریح متهم و دیگر قرائن و امارات موجود مسلم دانست و به استناد ماده 645 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند دوم، سوم و پنجم ماده 22 قانون مجازات اسلامی از جنبه عمومی جرم، متهم را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

/ انتهای متن/