با وجود حضور بزرگان آسيا نايب قهرمان شديم

مريم طوسي دارنده مدال طلاي 400 متر داخل سالن چين گفت:‌در مقابل همه بزرگان آسيا يكه تازي كرديم و اين نشان از قدرت بانوان دو وميداني كار ايران دارد.

0

سرویس خبر به دخت/

مريم طوسي در گفتگو با “به دخت”‌ گفت: برخي شايعات مبني بر اين كه تيم ما در غياب بزرگان آسيا قهرمان شده است شايعاتي را بوجود آورند كه براي آنها متاسفم ما در كمال قدرت و با توجه به حضور سرشناسان اين رشته در آسيا با ركوردهاي مناسب توانستيم نايب قهرمان شويم.

وي ادامه داد: اميدوارم به جاي پرداختن به اين مسائل از اين پس بيشتر به بانوان بها بدهند تا در آينده شاهد پيشرفت و كسب مدال‌هاي بيشتر آسيايي و جهاني از سوي بانوان باشيم./انتهای متن/

درج نظر