بزرگترین دشمن صمیمیت زن وشوهرها

یک روانشناس در خصوص صمیمیت در روابط زوجین در گفت وگو با خبرنگار بهدخت از عواملی که دشمن صمیمت میان زوجین است، می گوید.

2

سرویس ما و زندگی به دخت/

دکتر مسعود آبیار روانشناس در خصوص صمیمیت در روابط زوجین اظهار می کند که یکی از بزرگترین دشمنان صمیمت میان زوجین عیب جویی است. این که ما اصلاح گری می کنیم با عیب جویی متقاوت است .

دکتر آبیار رفتار غیرصادقانه را عامل اثرگذار بر صمیمت میان زوجین می داند و می گوید:برخی مردان معتقدند که نباید در خصوص میزان درآمدشان و فعالیت های اقتصادی خود با همسرشان صحبت کنند این یک رفتار غیرصادقانه است که در واقع این افراد همسر خود را به عنوان شریک زندگی به رسمیت نشناخته اند و در نتیجه انتظاری نیز نباید از همسر خود در خصوص درک وضعیت اقتصادیشان داشته باشند.

به اعتقاد دکتر آبیار تعارف بیش از حد، عامل تضعیف کننده دیگر صمیمیت میان زوجین است ،انباشت دلخوری ها میان زوجینی که صادقانه با هم رفتار نمی کنند و درباره رنجش ها از یکدیگر صحبت نمی کنند به مرور باعث از بین رفتن صمیمیت میان آنها می شود . نارضایتی نسبت به رفتار همسر و نه خود او باید به صورت صحیح ابراز شود در واقع گلایه ها باید از مجاری صحیح بیان شوند همانند دودکشی که اگر خوب عمل نکند باعث مسمومیت اعضا می شود.

این روانشناس خاطرنشان می کند:تفاوت میان زوجین نباید به معنای دشمن تصور شوند اگر زوجین در زمینه علایق هم نظر نیستند این به دلیل تفاوت های میان افراد است ولی گاهی این تفاوت ها به عاملی برای درگیری و ایجاد رابطه برنده و بازنده میان زوجین تبدیل می شود و هرگاه یکی از زوجین در زمینه یک دیدگاه به ظاهر برنده شد فرد مقابل از وی کینه می گیرد و روابط آنها مخدوش می شود.

وی تصریح کرد: باید باور کنیم که هر کدام یک موجود منحصر به فرد هستیم پس طبیعی است که مثل همدیگر نباشیم و یکسان فکر نکنیم .

دکتر آبیار انتظار مطلق داشتن از یکدیگر را عامل دیگری در زمینه کمرنگ شدن صمیمیت میان زوجین می داند و می گوید: باید باور کنیم که خداوند متعال تنها بی عیب و نقص است ما به عنوان موجود انسانی ممکن است خطا کنیم چنانچه داستان آفرینش انسان داستان خطا آفرینی ماست ما نمی توانیم از اعضای خانواده و همسر خود انتظار داشته باشیم که هیچ وقت اشتباه نکند .

وی می افزاید: در زمانی که حق خطا کردن و احتمال آن را برای یکدیگر قایل نباشیم فرد در زمان انجام اشتباه از طرف مقابل مخفی می کند و صمیمیت میان آنها کاسته می شود بنابراین در زمان بروز خطا باید علت را جویا شد در این صورت آن اشتباه خود زمینه ساز رشد ما می شود.

این روانشناس با اشاره به عوامل مؤثر در زمینه افزایش صمیمیت میان زوجین خاطرنشان می شود: این که احساس کنیم دیده می شویم و دیگران به ما توجه دارند یک نیاز درونی است بنابراین زوجین باید به دنبال فرصتی برای قدردانی از یکدیگر باشند و ویژگی های مثبت یکدیگر را ببینند و بازگو کنند. البته دروغ نباید گفت، به طور واقعی هر نکته مثبت هر چند کوچک باشد باید دیده شود و بازخورد داشته باشد . این اقدام موجب رشد طرفین می شود.  

فروغ محمدزاده/ انتهای متن/

نمایش نظرات (2)