پوران درخشنده رکورد جشنواره فیلم فجر را زد

پوران درخشنده با فیلم سینمایی “هیس…” که بیشترین تعدادمخاطب را به نسبت دیگر فیلم هایی سینمایی نمایش دهنده در برج را داشت،توانست رکورد این دوره را به نام خود ثبت کند.

0

سرویس خبر به دخت/

این فیلم رکوردی جالب را برای خود ثبت کرد زیرا از یک ساعت قبل از اکران تمامی صندلی های هردو سالن پر شدند و عده ی بسیاری نیز روی زمین نشستند این در حالی بود که هنرمندان بسیاری جا برای نشستن نداشته و علی علایی و همچنین کیوان کثیریان به همراه صدنفر از مخاطبانی که جا نداشتند بر روی سن به تماشای فیلم نشستند.

/ انتهای متن/

درج نظر