پدران، غیور باشید اما نه بیشتر از خدا

غیرت مخصوصا غیرت مردانه خوب است یا بد؟ مفید است یا مضر؟ خصوصا در محیط خانواده برای خانمها باید قابل قبول باشد یا نه؟؟

3

سرویس اجتماعی به دخت/

دکتر صمد شاه محمد پور

غیرت تلاش برای حفاظت از خانواده

برای اینکه تصور مشترکی از معنای کلمه غیرت داشته باشیم، لازم است که یک تعریف از آن ارائه کنیم .غیرت عبارت است از تلاش انسان  برای حفظ یک موضوع ارزشمند، که موضوع ارزشمند می تواند انسان، اعتقادات یا هر چیز دیگری باشد. از آنجایی که ما موضوعی ارزشمند تر از خانواده یعنی زن و فرزندان نداریم، پس غیرت را مترادف با حفظ همسر و فرزندان مان معنی می کنیم. غیرت مردانه یا همان غیرت پدر در خانواده در واقع تلاش پدر برای حفظ کیان خانواده است. به  این ترتیب  کار کردن پدر و تلاش او برای تامین نیازهای خانواده هم نتیجه غیرت اوست یا خوشحالی پدر در زمان موفقیت اعضای خانواده مخصوصا فرزندان در امور زندگی و شخصیتی نیز نتیجه غیرت اوست چرا که پدر در این گونه موارد خود را در امر محافظت از خانواده موفق دیده و می تواند از خود رضایت داشته باشد.

چرا خانمها مهمترند

در زمان ها و شرایط مختلف بعضی از ابعاد غیرت پررنگ تر و کمرنگ تر خود را نشان می دهد.دوستان دقت بفرمایید منظور کم رنگ یا پر رنگ شدن غیرت نیست، بلکه بروز غیرت ونوع بکارگیری آن است. بروز غیرت( یعنی همان حفاظت از خانواده ) برای زن و فرزندان دختر بیشتر از فرزندان پسر است و این موضوع در بعضی مواقع برای دختران و مادران محل سؤال است. البته خدا را شکر چرایی این موضوع هنوز زیر سؤال نرفته، اما چگونگی آن در بسیاری از موارد محل اشکال و ایراد است.

خانمها دقت فرمایند که اعضای خانواده خصوصا زن و مرد هر یک وظایفی را به عهده داشته و می کوشند در این امر موفق باشند وبقیه اعضای خانواده هم در انجام این امور همکاری می کنند. وظیفه حفظ خانواده از آسیب های مادی و معنوی به عهده پدر خانواده است. پس غیرت ورزی پدر خانواده به فرزندان و همسر خود جزو وظایف اوست و او باید در این کار موفق باشد. پس همکاری  فرزندان و همسر یک پدر در امر غیرت ورزیدن این گونه معنی می شود که آنها می کوشند با رعایت مسائل شخصی( اعم از حجاب و نوع سخن گفتن و ساعات رفت و آمد)  و مسائل اجتماعی به گونه ای خود را در بین مردم معرفی نمایند تا از حداقل آسیب پذیری یا تهدید برخوردار باشند. البته طبیعی است که غیرت ورزی پدر در مواقعی موجب محدودیت یا محرومیت عضوی از خانواده  (حتی شخص خود پدر) از انجام کاری می شود یا اینکه برای انجام یک فعل باید تشریفات خاصی را رعایت کرد. رعایت غیرت دینی توسط پدر در خانواده موجب افزایش اعتماد به نفس فرزندان می شود و حس عزت نفس را در آنها به وجود می آورد و پرورش می دهد. فرزندی که خود را در پناه یک پدر قدرتمند و خردمند می بیند، راحت تر می تواند امور شخصی و اجتماعی خود را انجام دهد. همسری که می داند شوهری متدین دارد که نسبت به او غیور است،  با یک غرور مقدس زندگی خواهد کرد و طبیعا احساس آرامش بیشتری خواهد داشت.غیرت ورزی پدر مترادف با احساس ارزشمندی و آرامش خاطر اعضای خانواده است.

بعضی از مثلا روشنفکران غیرت ورزی پدر را در خانواده یک حسادت جنسی یا حفظ مالکیت تعریف می کنند و می کوشند غیرت ورزی را به گونه از یک بیماری روحی ارتباط دهند که البته اینطور نیست.  از نگاه من که یک متخصص روانشناس هستم،  غیرت امری فطری و ذاتی برای مردان است . چرا که خداوند متعال وفتی انسان را مکلف به انجام کاری می کند حتما اسباب  و وسایل آن را هم در اختیار او قرار می دهد ویکی از مهمترین اسباب حفاظت از خانواده؛ غیرت ورزی مرد است.

غیرت ورزی مرد موجب می شود که زن و فرزندان او احساس تنهایی نکنند و آرامش را در جایی به دور از خانواده و افرادی جز خانواده جستجو نکنند غیرت ورزی پدر موجب می شود که زن و فرزندان بجای احساس مالکیت احساس دوست داشته شدن داشته باشند. غیرت ورزی پدر به معنای گناه کار بودن و متهم کردن زن و دختران خود نیست بلکه به معنای قیمتی بودن آنهاست.غیرت ورزی پدر به معنای دور کردن فرزندان از گناه نیست بلکه بیشتر به معنای دور کردن گناه از فرزندان است.

غیرت دینی پدر در محیط خانواده اثرات بسیار مطلوبی را در روحیه زن و فرزندان خصوصا فرزندان دختر ایجاد خواهد کرد که به چند مورد آن اشاره می کنم.

1-    وقتی بروز غیرت دینی بجا و خردمندانه باشد فضای خانواده همراه با رعایت حیا و حفظ جایگاه زن و فرزندان خواهد شد لذا پدر به عنوان پشتوانه خانواده نقش تربیتی بهتری را ایفا خواهد کرد.

2-    در بروز غیرت؛ پدر می کوشد تا با دانستن نیازهای روحی خاص همسر و فرزندان خود  و رعایت  حدود و قوانین الهی به گونه ای انجام وظیفه نماید تا ظلمی را مرتکب نشود لذا ثمره آن رعایت انصاف در بین اعضای خانواده خواهد بود.

3-    رعایت غیرت و همکاری اعضای خانواده با پدر ؛موجب رشد شجاعت در فرزندان شده و آنان را به حقوق و مسئولیتهای خود آشنا تر می کند .

4-    خانمها دقت بفرمایید که زن و فرزندان در نزد پدر به عنوان امانت الهی خواهند بود لذا حفاظت از آنها ترغیب حس امانتداری نزد پدراست.

5-    غیرت ورزی مرد و پدر در خانواده موجب عزت و سربلندی هر خانواده ای خواهد شد لذا  اعضای خانواده در بین دوستان و آشنایان از جایگاه اجتماعی بهتری برخوردار خواهند شد.

6-    رابطه اعضای خانواده با هم و احترام به حقوق یکدیگر موجب افزایش محبت در بین هر یک از آنها خواهد شد.لذا غیرت دینی موجب افزایش محبت و دوستی در بین فرزندان و پدر خواهد شد.

7-    رعایت حلال و حرام الهی دانستن و توانست می خواهد؛ غیرت دینی می تواند مجرای بسیار مهمی در بدست آوردن رضایت خدا و رعایت حدود الهی باشد.

8-    نیاز اساسی هر انسانی چه زن و مرد احساس امنیت است غیور بودن پدر در خانواده موجب احساس امنیت زن و فرزندان در خانواده است.

9-    اگر بروز غیرت دینی بجا و خردمندانه باشد مثلا در خصوص لباس و صحبت کردن فرزندان و همسر خود رعایت حدود الهی را طلب کند این امر موجب این می شود که فرزندان از الگوی مناسبی بهره مند شده و در واقع آموزش درستی خواهند دید.

10-                       بروز غیرت منحصر به دختران و زن نیست بلکه بخ پسران نیز آموزش داده می شود که با رعایت نوع لباس پوشیدن و صحبت کردن و حفظ ظاهر موجب رعایت عفت خود و اعضای خانواده گردند.

اما سخنی با پدران خانواده

 

پدران در بحث غیرت ورزی این نکات مهم را باید در نظر داشته باشند:

  •  همانقدر که غیرت ورزی درست و بجا برای اعضای خانواده می تواند سازنده باشد،  عدم رعایت زمان، مکان و شرایط نیز می تواند مخرب باشد.دقت کنید غیرت شما بخاطر خدا و برای خدا باشد.

امام علی علیه السلام می فرماید:

” از غیرت نا بجا بپرهیز. زیرا این کار زن درستکار را به انحراف و زن پاکدامن را به تردید می کشاند.”

  • در تذکرات و نصیحت های خود این را هم بدانیم که هرچه خودمان عامل باشیم و حدود الهی را رعایت کنیم، زن و فرزندان مان نیز بیشتر عامل خواهند بود.

  • بر آورده کردن نیازهای جسمی و روحی زن و فرزند تلاش و کوشش زیادی می خواهد که این خود کمتر از جهاد در راه خدا نیست. اما مهم ترین نیاز زن و فرزندان خصوصا فرزندان دختر محبت و خوشرویی است .نکند خدای نکرده  برای به دست آوردن محبت به کس دیگری جز محارم خود دل ببندند.

  • صحبت با جوان و نوجوان تحمل و تکرار می خواهد. با عصبانیت و ناسزا گویی هیچ کاری از پیش نمی رود.هیچ پیامبری به قوم خود ناسزا نگفت.

  • رعایت حدود الهی را از کودکی به نرمی و خوشرویی به فرزندان  آموزش دهید تا آنها بهتر بتوانند در بزرگسالی از خود محافظت کنند.

  • غیرت دینی یعنی اینکه زن و دختر شما خواسته یا ناخواسته با انجام کارهای دور از شأن، خود را در معرض تعرض دیگران قرار ندهد. تفهیم این موضوع به خود آنها خیلی مهم است.

  • غیرت ورزیدن را با خود شروع کنید از خود شروع کنید و همواره مراقب خود باشید.

  • پدران عزیز! غیور باشید و غیرت بورزید اما نه بیشتر از خدا !!

نمایش نظرات (3)