نکات ابتدایی بافتنی

با توجه به قرار گرفتن در فصل زمستان، “هنر و زندگی” را با آموزش بافتنی (دو میل) آغاز می کنیم. آموزش های ما از سطح ابتدایی شروع می شود تا برای شما هنردوستان عزیزی که آشنایی اولیه هم با بافتنی ندارند، مفید و قابل استفاده باشد. لطفا با نظرات و پیشنهادات خود ما را در این بخش یاری کنید.

6

سرویس فرهنگی به دخت/

دوستان عزیز سلام

عید میلاد رسول رحمت (صلی الله علیه و آله وسلم) مبارک!

سر انداختن

   بافتن از “سر انداختن” و یا به قول بعضی ها “ته انداختن” شروع می شود.

برای شروع به ترتیب زیر عمل می کنیم:

1)نخ کاموا را حلقه کرده و روی میل قرار می دهیم به طوری که مقداری نخ از طرفی اضافه باشد، نخی که به کلاف متصل است را با انگشت اشاره (سبابه) و نخ اضافه را با انگشت شست، و هردو نخ را با انگشتان دیگر میگیریم. (شکل 1)

 

شکل شماره 1

2) میل را از زیر نخی که از شست گذشته رد کرده، (شکل 2) و بعد از روی نخی که از انگشت اشاره گذشته می گذرانیم (شکل 3) و از زیر نخی که از شست گذشته رد می کنیم و بعد نخ را می کشیم.(شکل 4)

 

شکل شماره 2 شکل شماره3

شکل شماره4

   نکته :

برای اندازه گیری تعداد دانه ها باید با اندازه ی 10 سانتی متر دانه سر بیاندازیم و آن را تا 10 سانتی متر ببافیم (یک مربع 10 در 10) تا مقیاس کاموا برایمان مشخص شود. معمولا روی برچسب کاموا ها این اندازه ثبت شده است، ولی به طور معمول اندازه ی بافت مورد نظر را اندازه می گیریم و آن را ضرب در 2 می کنیم، برای نخ های معمولی تعداد دانه ها به دست می آید. برای نخ های ظریف این عدد را پس از ضرب کردن در 2 به علاوه ی 10 کرده و در کاموا های ضخیم، منهای 5 یا 10 می کنیم.

زیر بافی

برای بافت از زیر، نخ باید پشت میل قرار گرفته باشد، میل سمت راست را در دانه فرو کرده، دور نخ پشت می پیچانیم، به این ترتیب روی میل سمت راست دانه ای ایجاد می شود، با بیرون کشیدن دانه از میل سمت چپ، بافت دانه ی ما کامل می شود.

 

 

روبافی

   برای بافت از رو، نخ باید روی میل قرار گرفته باشد. میل سمت راست را در دانه فرو کرده، دور نخ رو پیچیده، به این ترتیب روی میل سمت راست دانه ای ایجاد می شود. با بیرون کشیدن دانه از میل سمت چپ، بافت دانه ی ما کامل می شود.

 

 

بافت رکن

بافت رکن به بافتی گفته می­شود که همه دانه­ ها

در همه­ی رج ها از رو و یا همه از زیر بافته شود.

این بافت معمولا برای حاشیه ی لباس و بافت های تزئینی مورد استفاده قرار می گیرد.

  ساده بافی

  در این بافت رج اول که روی کار قرار می گیرد، همه ی دانه ها از زیر بافته می شود و

رج دوم که پشت کار رو به ما  قرار می گیرد، همه ی دانه ها از رو بافته می شود.

به همین ترتیب رج های فرد از زیر و رج های زوج از رو بافته می شود.

بافت کشباف

در این بافت که معمولا برای کشباف لباس ها مورد استفاده قرار می گیرد، به این ترتیب عمل می کنیم: رج اول یک دانه از رو و یک دانه از زیر می بافیم تا آخر رج آن را ادامه می دهیم.

رج بعد دانه هایی که قبلا از زیر بافته شده را از رو و دانه هایی که از رو بافته شده از زیر بافته می شود.

 

    نکته:

برای تمیزی بافت بهتر است در تمامی مدل ها دانه اول هر رج (بجز رج اول) را بدون آنکه ببافیم، داخل میل دیگر کنیم. در واقع دانه اول را نمی بافیم و از دانه دوم شروع به بافت می کنیم.

 کور کردن:

در پایان تمامی بافت­ها، برای جدا کردن کار از میل بافتنی، به اصطلاح دانه ها را کور می کنیم.

برای کور کردن به ترتیب زیر عمل می نماییم:

1) میل را در دو دانه فرو کرده و دو دانه را با هم می بافیم. به این عمل دو تا یکی می گوییم.(شکل شماره 1و2)

2)  دانه بافته شده را داخل میل سمت چپ آورده و با دانه بعدی مجدداً دو تا یکی می بافیم.( شکل شماره 3)

3)  تا پایان رج تمامی دانه ها را دئ تا یکی می بافیم (مرحله 2)  تا تنها یک دانه باقی بماند.

4)  نخ را با کمی باقی مانده از کلاف جدا کرده (می چینیم)، دانه باقی مانده را محکم از میل می کشیم و خارج می کنیم. (شکل شماره 4و5)

شکل شماره 1

شکل شماره 2

شکل شماره 3

شکل شماره 4

شکل شماره 5

گروه هنر و زندگی به دخت/ انتهای متن/

 

نمایش نظرات (6)