پیشنهادات حزب اسلامگرای ترکیه به پارلمان برای حفظ حقوق زن مسلمان

حزب اسلامگرای ترکیه “عدالت و توسعه” در راستای رعایت حقوق اقلیت های دینی حدود 11 پیشنهاد به انجمن قانون اساسی پارلمان تقدیم کرد که مطالبی با موضوع مجوز استفاده از حجاب در ادارات دولتی و محل کار در راس سایر پیشنهادات قرار دارد.

0

 سرویس خبر به دخت/

پیشنهاد های حزب اسلامی عدالت و توسعه در مورد دادن حق حجاب به زنان در ادارات باعث ایجاد اختلاف نظر شدیدی در صحن مجلس شد و احزاب سیاسی زیادی با آن مخالفت کردند.
حزب  جمهوری با ورود زنان باحجاب مسلمان به ادارات دولتی مخالف است و آن را نقض صریح پایه های حکومت جمهوری کمونیستی می داند.
در مورد مساله حجاب؛ یکی از دادگاه های ترکیه تصمیم گرفت که به وکلای زن مسلمان اجازه دهد که در دادگاه ها از حجاب استفاده کنند و به این شکل با قانون عدم آزادی پوشش اقلیت های دینی مخالفت کند.
دولت کمونیست ترکیه که دارای ریشه های اسلامی است و به آزادی های دینی افراد اهمیت زیادی می دهد، تا قبل از این نیز محدودیت های موجود بر سر راه استفاده از حجاب در دانشگاه ها را برداشته و این موانع را در مدارس به نسبت زیادی کاهش داده است.
با تمام این ها هنوز هم کارکنان زن مسلمان موجود در ادارات دولتی از حق استفاده از حجاب محروم هستند. دادگاه مذکور به چنین حکمی توجه نکرده و به وکلای خود اجازه داد که از حجاب استفاده نمایند و  این کار را به درخواست یکی از وکلای مسلمان انجام داد.

منبع: شفقنا/ انتهای متن/

درج نظر