روسیه به زنان مسلمان اجازه داد در عکس کارت های شناسایی خود حجاب داشته باشند

زنان مسلمانی که برای کار به روسیه می آیند از این به بعد اجازه دارند که حجاب داشته باشند. حجاب سنتی که سر آن ها را می پوشاند، اما صورت آن ها بدون پوشش است..

0

سرویس خبر به دخت/

ابلاغیه جدید دولت روسیه بیان می کند که زنان مسمان می توانند از عکس های با حجاب برای کارت های شناسایی خود استفاده کنند.

بر اساس گزارش آژانس خبری اهل البیت، در این ابلاغیه آمده است که حجاب زنان مسلمان نباید مانع پوشیده شدن صورت آن ها شود، بلکه فقط سر آن ها در حضور نامحرم به خاطر عقاید مذهبی شان پوشیده است..

“زالینا کورنیلووا “سخنگوی دفتر سرویس مهاجرت فدرال گفت عکس گرفتن در حالتی که بخشی از چانه زنان پوشیده باشد نیز مجاز نیست. او افزود: این ابلاغیه توسط رییس دفتر مهاجرت فدرال که از تاریخ اول ژانویه امسال بر روی کار آمده، صادر شده است..

به گفته کورنیلووا برای پاسپورت نیز همین قوانین باید رعایت شود. آزادی دین توسط قانون اساسی روسیه و معاهدات بین المللی حقوق بشر تضمین و تایید شده است.

دیوان عالی روسیه در سال 2003 تجدید نظرعلیه ممنوعیت وزرات امور خارجه درباره عکس های رسمی زنان مسلمان که با حجاب گرفته بودند را پذیرفت. اما قوانین جدید درباره عکس برداری و انگشت نگاری اتباع خارجی که به دنبال کار یا درخواست ثبت اختراعی را در روسیه دارند، تنظیم شده است..

منبع : شفقنا/ انتهای متن/

درج نظر